Book 5.89 - 96

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. ἐδηιουν (δηιόω)
  they were ravaging
 2. ἐπισχοντας (ἐπίσχω)
 3. τριηκοστῳ (oς ον)
  thirtieth
 4. πείσεσθαι (πασχω)
  to suffer
 5. καταστρεψεσθαι
  to subdue
 6. ἀναρσια (ος α ον)
  monstrous
 7. ἐγειρομενον (ἐγείρω)
  awakening, arising
 8. ἐξεληλακεσαν (ἐξελαύνω)
  they had driven out
 9. χαρις ούδεμια ἐφαινετο
  no gratitude was shown
 10. ἀδαεες (ης  ες)
  ignorant, without knowledge
 11. ἐξεμαθον (ἐκμανθάνω)
  they learned them well
 12. καταλειφθαντες (καταλιμπάνω)
  having been
 13. ἰσορροπον (ος  ον)
  equal in power
 14. πειθαρχεεσθαι (πειθαρχέω)
  to obey a ruler
 15. ἀναδεκομενους (ἀναδέχομαι)
 16. ὑποχειριας (ος  ον)
  in our hands
 17. παρεξειν (παρέχω)
  to be going to provide
 18. ἀχαριστῳ (ος  ον)
  most ungracious
 19. ἀνεκυψε (ἀνακύπτω)
  it raised its head
 20. ἐκμεμαθηκασι (ἐκμανθάνω)
  they understand well, are perceiving
 21. ἀκεομενοι (ἀκεομαι)
  healing, making good
 22. τα ἀπειλομεθα
  the things we took away
 23. (92α)
  ἐνερθε
  beneath
 24. μετεωρος  ον
  up above
 25. νομον ἑξουσι (ἐχω)
  • they are come as practice?
  • Trans has 'they live'
 26. καταλυοντες (καταλυω)
  having destroyed
 27. μιαιφονωτερον (μιαιφονος  ον)
  more bloodthirsty
 28. ἀυτοι καταστησαμενοι
  having set up yourselves
 29. παρα σφισι ἀυτοισι
  among yourselves
 30. ἀπειροι (ος  ον)
  without trial
 31. παραχρασθε (παραχράομαι)
  you abuse
 32. ἐατε ἐμπειροι
  you suffer [being] experienced/having made trial [of something]
 33. ἡ καταστασις
  the institution, governance
 34. χωλη (ος  η  ον)
  lame, crippled
 35. γημαι (γαμεω)
  to marry
 36. ἰσχει (ἴσχω)
  he held i.e. 'married'
 37. τιει (τιω)
  he honours
 38. πολυτιτον (ος ον)
  worthy of high honour
 39. τον ὀλοοιτροχον
  a millstone, round rock
 40. πεσειται (πιπτω)
  it will fall
 41. φερον τε και λεγον
  bearing and also saying
 42. ὠμηστην (ης  ες)
  eating raw flesh
 43. ὀφρυοεντα (εις  ες)
  on the brow
 44. ἀτεκμαρτον (ος  ον)
  obscure
 45. εἰδυια (οἰδα)
  knowing
 46. της φιλοφροσυνης
  kindliness
 47. προσουδισαι (προσουδίζω)
  to dash against
 48. προσεγελασε
  it smiled at, laughed at
 49. θειῃ τυχῃ
  by divine chance
 50. φρασθεντα (φραζω)
  having been shown, seen
 51. ὁ οἰκτος
  pity
 52. κατοικτιρας
 53. διεργασασθαι (διεργάζομαι)
  to finish it
 54. ἑστεωτες (ἱστημι)
  being stood
 55. ἁπτοντο (ἁπτω)
 56. καταιτιωμενοι (καταιτιάομαι)
  accusing
 57. δεδογμενα (δοκέω)
  the things expected
 58. μετισχειν (μετεχω)
  to share in
 59. (92δ)
  ἀναβλαστειν (ἀναβλαστάνω)
  to grow up [from]
 60. μεταδοξῃ (μεταδοξάζω)
  he should change his mind
 61. ἀφραστοτατον (sup)
  most unexpected
 62. την κυψελην
  a chest
 63. ὑποστρεψαντες (ὑποστρέφω)
  having turned back
 64. ἐρευνησειν (ἐρευνάω)
  to be about to search
 65. ἀνδρωθεντι (ἀνδρόω)
  having been made a man
 66. μαντευομενῳ (μαντεύομαι)
  seeking a prophecy
 67. ἀμφιδεξιον (oς  ον)
  with double meaning
 68. τῳ πισυνος γενομενος
  being faithful to it
 69. κλειτοιο (ος  η  ον)
  glorious
 70. ἀπεστερησε (ἀποστερέω)
  he robbed
 71. πολλῳ τι πλειστους
  the most by far
 72. διαπλεξαντος (διαπλέκω)
  • having weaved
  • he ended his life
 73. εὐ διαδοχος
  succeeding well
 74. ἠπιωτερος  ον
  more gentle/kind
 75. ὡμιλησε (ὁμιλεω)
  he associated, conversed with
 76. καταστησαμενος (καθιστημι)
  having established
 77. ἐπιτροπευοι (ἐπιτροπεύω)
  he might administer/govern
 78. την ἀρουραν
  land
 79. ἐσπαρμενην (σπείρω)
  sown
 80. δειξηιε (διέξειμι)
  he was going through
 81. το ληιον
  the crop
 82. ἀναποδιζων (ἀναποδίζω)
  cross-examining
 83. την ἀπιξιν
  arrival
 84. ἐκολουε (κολουω)
  he was cutting off
 85. των ἀσταχυων
  ears of corn
 86. ὑπερεχοντα (ὑπερεχω)
  growing over
 87. ἐρριπτε (ῥιπτω)
  he was throwing
 88. νοστησαντος (νοστεω)
  having gone, returned
 89. τον/την παραπληγα
  a mad man
 90. σιναμωρον (ος  ον)
  destroying
 91. ἀπηγεομενος (ἀφηγεομαι)
  leading from, telling
 92. ὀπωπεε (ὁραω)
  he had seen
 93. (92η)
  τους ὑπεροχους
  the outstanding ones
 94. την κακοτητα
  badness
 95. ἀπεδυσε (ἀποδυω)
  he stripped
 96. της παρακαταθηκης
  a deposit/trust
 97. ξεινικης (ος  η  ον)
  of a foreigner/friend
 98. ἐπιφανεισα (ἐπιφαινω)
  having appeared (as an apparition/vision)
 99. κατερεειν
  to declare
 100. ῥιγουν (ῥιγόω)
  shivering, being cold
 101. το ὀφελος
  help
 102. κατακαυθεντων (κατακαίω)
  having been burned
 103. τον ἰπνον
  oven
 104. τους ἀρτους
  cakes, loaves
 105. το συμβολαιον
  token, mark
 106. ἐμιγη (μίγνυμι)
  he had lain with
 107. ἰθεως
  • adv
  • directly
 108. ὑποστησας (ὑφίστημι)
  having set up
 109. τας ἀμφιπολους (ος  ον)
  serving women
 110. συμφορησας (συμφορέω)
  having collected together
 111. ἐς ὀρυγμα
  into a pit/trench
 112. ἡ τυραννις
  careful! tyranny
 113. ἐπιμαρτυρομεθα (ἐπιμαρτύρομαι)
  we are appealing
 114. παρα το δικαιον
  beside justice, i.e. unjustly
 115. (93)
  ἐπιποθησειν (ἐπιποθέω)
  about to desire besides (check
 116. ἀνιασθαι (ἀνιάω)
  to be distressed
 117. ἀτρεκεστατα (ος  α  ον)
  most accurate
 118. οὐκ ἀμαχητι
  not without fighting
 119. Ἀχιλληιου και Σιγειου
  of Akhilleon and Sigeios
 120. συνεπρηξαντο (συμπράσσω)
  they had joined
 121. παντοια (ος  α  ον)
  of all sorts
 122. συμβολης γενομενης
  being a mark, 'worthy of mention'
 123. κατηλλαξε (καταλλάσσω)
 124. τῃ διαιτητῃ
  arbitration
 125. νεμεσθαι ἑκατερους την ἐχουσι
  each to govern what they had
 126. ἐκινεε (κινέω)
  he was moving
 127. ἐῶντες (ἐαω)
  allowing
 128. ἐδεδοκτο (δοκέω)
  it had been thought best
 129. ἐκ του φανερου
  openly
Author:
RedEdison
ID:
282626
Card Set:
Book 5.89 - 96
Updated:
2014-09-10 22:51:59
Tags:
Herodotos
Folders:
GH1Hdt
Description:
Herodotos Histories vocab
Show Answers: