2HV H6. Revolutie!!!

Home > Preview

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.


  1. Bataafse Republiek
    Nederland van 1795 tot 1806, toen de Patriotten de macht hadden gesteund door de Franse invasie
  2. Code Napoleon
    gecentraliseerd wetboek van Napoleon: voortaan golden overal in Frankrijk dezelfde wetten en straffen (zelfs in het hele Franse rijk)  3. constitutionele monarchie
    staatsvorm met een koning of keizer aan het hoofd die gebonden is aan de grondwet: Nederland is sinds 1814 een constitutionele monarchie met tegenwoordig koning Willem Alexander als staatshoofd.

Card Set Information

Author:
dke
ID:
282630
Filename:
2HV H6. Revolutie!!!
Updated:
2014-09-10 12:51:58
Tags:
geschiedenis Revolutie
Folders:

Description:
begrippenlijst van 2HV H6. Revolutie!
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview