4TL Nederland en Indonesië

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. specerijen
  delen van planten die worden gebruikt om eten meer smaak te geven, om het eten langer houdbaar te maken en als medicijn.

  Image Upload
 2. monopolie
  het alleenrecht op de handel in een product

  Image Upload
 3. VOC
  Verenigde Oostindische Compagnie: een handelsbedrijf met het monopolie op de handel ten oosten van Afrika en ten westen van Amerika.

  Image Upload
 4. aandeel
  bewijs dat je mede-eigenaar bent van een bedrijf
 5. hongitochten
  speciale strafexpedities waarbij alle kruidnagelbomen werden vernield, behalve op 1 eiland.
 6. cultuurstelsen
  stelsel dat de Nederlandse regering in 1830 op Java invoerde. Boeren moesten 1/5 deel van hun grond gebruiken om verplichte gewassen te verbouwen:peper, koffie, suiker, thee en tabak.
 7. plantloon
  vergoeding voor de Indische boeren voor de gewassen die zij in het kader van het cultuurstelsel verbouwden.
 8. regent
  indische vorst of edelman
 9. cultuurprocenten
  een deel van alle geleverde producten uit het cultuurstelsel dat regenten en Nederlandse ambtenaren kregen als extra inkomsten
 10. batig slot
  deel van de opbrengst van het cultuurstelsel dat bestemd was voor de Nederlandse schatkist
 11. geldeconomie
  economie waarin geld het belangrijkste betaalmiddel is
 12. dualistisch bestuursstelsel
  bestuurssysteem waarin twee besturen naast elkaar bestaan. In Nederlands-Indië waren dat het Nederlandse binnenlandse bestuur en het Indische inlandse bestuur van de regenten.
 13. liberalen
  politieke groep die vindt dat ieder mensen zoveel mogelijk vrijheid moet hebben. De overheid moet zich zo min mogelijk met de samenleving en de economie bemoeien
 14. koelie
  contractarbeider die onder zeer slechte omstandigheden op een plantage werkte.

  Image Upload

  Image Upload
 15. modern imperialisme
  streven van een aantal Europese landen om een groot wereldrijk te stichten: een imperium. Tussen 1870 en 1914 was het modern imperialisme op zijn hoogtepunt.

  Image Upload

  Image Upload
 16. KNIL
  Koninklijk Nederlands-Indisch Leger. Speciaal legeronderdeel dat moest zorgen voor rust en bescherming van Nederlandse belangen in Nederlands-Indië.

  Image Upload
 17. Atjeh-oorlog (1873-1903)
  oorlog in Atjeh (Noord-Sumatra), waarbij de Atjeeërs zich in 1903 overgaven. Maar ondanks de overgave gingen de gevechten nog door tot 1914.

  Image Upload

  Image Upload

  Image Upload
 18. ethische politiek
  politiek in Nederlands-Indië na 1900, waarvan het doel was om een eind te maken aan de armoede van de Indische bevolking en om de Indische bevolking meer inspraak te geven.
 19. nationalisme
  trots zijn op je eigen land en volk.
 20. Volksraad
  vergadering van Indonesische leiders die mochten meepraten over het bestuur in Nederlands-Indië.
 21. Partai Kommunis Indonesia (PKI)
  radicale nationalistische partije van de communisten, opgericht in 1920
 22. Partai Nasional Indonesia (PNI)
  radicale nationalistische partij die alle Indische groepen wilde verenigen in de strijd voor onafhankelijkheid. Opgericht in 1927
 23. pemoeda's
  gewapende, radicale Indonesische jongeren die na het uitroepen van onafhankelijkheid door het land trokken om te laten weten dat zij het nu voor het zeggen hadden.
 24. VSI
  Verenigde Staten van Indonesië. Staat die de opvolger moest worden van Nederlands-Indië en die verbonden zou blijven met Nederland.
 25. Akkoord van Linggadjati
  overeenkomst gesloten in 1946 tussen Nederland en de Indische nationalisten
 26. politionele acties
  oorlogen die Nederland tussen 1947 en 1949 uitvocht in Indonesië
 27. eenheidsstaat
  staat waarin de centrale regering de macht heeft
 28. afzetgebied
  gebied waarbinnen producten verkocht (afgezet) worden
 29. buitengewesten
  gebieden in Nederlands-Indië buiten Java en Sumatra
 30. compromis
  tussenoplossing waar alle partijen zich in kunnen vinden.
 31. delfstoffen
  grondstoffen die worden gewonnen uit de grond, zoals koper, tin, goud en olie
 32. dividend
  deel van de winst van een bedrijf dat aan de aandeelhouders wordt uitbetaald
 33. grondlegger
  iemand die iets begint of opbouwt
 34. guerillaoorlog
  manier van vechten waarbij de strijders gebruik maken van een moeilijk toegankelijke omgeving (moeras, bergen, oerwoud) om de vijand ongezien te naderen en korte, snelle aanvallen uit te voeren
 35. indigo
  blauwe verfstof
 36. telegraafverbinding
  verbinding waarmee berichten doorgeseind konden worden in een code, die door de ontvanger moesten worden omgezet in letters. De bekendste code is de Morse-code
Author:
dke
ID:
282692
Card Set:
4TL Nederland en Indonesië
Updated:
2014-09-11 09:23:31
Tags:
geschiedenis 4tl VOC Indië Indonesië
Folders:

Description:
Begrippenlijst van het themakatern van Nederland en Indonesië
Show Answers: