2BK De Gouden Eeuw

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Jan Adriaanszoon Leeghwater
  onder zijn leiding wordt in 1612 de Beemster met molens drooggemalen.

  Image Upload
 2. Maurits van Oranje
  zoon van Willem van Oranje. Hij wordt stadhouder in 1586.

  Image Upload
 3. Rembrandt van Rijn
  beroemdste schilder uit de Gouden Eeuw

  Image Upload
 4. VOC
  Verenigde Oostindische Compagnie: handelsvereniging voor de handel met Indië

  Image Upload
 5. Gouden Eeuw
  naam voor de periode tussen 1600 en 1700 waarin het economisch heel goed gaat met Nederland
 6. West Indische Compagnie
  handelsverenging voor de handel met Zuid-Amerika en het Caraïbisch gebied

  Image Upload
 7. Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden
  Naam van Nederland vanaf 1588

  Image Upload
 8. gewesten
  zelfstandige delen van het land
 9. staten
  bestuur van een gewest in de Gouden Eeuw
 10. Staten-Generaal (vroeger)
  vergadering van alle staten van de gewesten samen
 11. stadhouder
  legeraanvoerder in de tijd van de Republiek
 12. regenten
  bestuurders in de Gouden Eeuw
 13. armenzorg
  liefdadigheidsinstelling
 14. Staten-Generaal (nu)
  de vergadering van de Eerste en de Tweede Kamer samen
 15. Prinsjesdag
  de derde dinsdag in September. Op deze dag maakt de regering de plannen voor het komende jaar bekend.

  Image Upload

  Image Upload
 16. troonrede
  toespraak van de koning op Prinsjesdag

  Image Upload
 17. Eerste en Tweede Kamer
  de Staten-Generaal. In de Eerste en de Tweede Kamer worden besluiten genomen over wetten.
 18. ministers
  leden van de regering
 19. polder
  een stuk land dat vroeger water was
 20. republiek
  een land dat niet door een koning of een keizer bestuurd wordt.
 21. specerij
  een kruid dat groeit in de tropen
 22. verlies
  verlies is het geld dat je kwijt raakt, dus als de kosten hoger zijn dan de opbrengst
 23. winst
  winst is het geld dat je overhoudt, dus de opbrengst min de kosten
Author:
dke
ID:
283102
Card Set:
2BK De Gouden Eeuw
Updated:
2014-09-15 06:33:11
Tags:
geschiedenis goudeneeuw
Folders:

Description:
begrippenlijst 2BK H1 De Gouden Eeuw
Show Answers: