Book 6.46 - 61

The flashcards below were created by user RedEdison on FreezingBlue Flashcards.

 1. διαβληθεντας (διαβάλλω)
  having been falsely accused
 2. περιαιρεειν (περιαιρέω)
  to take down the surrounds
 3. των προσοδων
  revenues
 4. ναυπηγευμενοι (ναυπηγέω)
  building ships
 5. ἐπιπαν
  • adv
  • on average
 6. ἐκ Σκαπτης [ος  η  ον] [της] Ὑλης
  out of The Dug Forest
 7. ἀτελεσι (ης  ες)
  'free from public burdens' untaxed
 8. ἀνευρον (ἀνευρίσκω)
  they discovered
 9. ἀναστραμμενον (ἀναστρέφω)
  being turned upside down
 10. ἐν τῃ ζητησι
  in the search
 11. (48)
  ἀποπειρατο (ἀποπειράομαι)
  he made trial, sought evidence
 12. (49)
  των ἠπειρωτεων
  landsmen
 13. προισχετο (προισχω)
  he was proposing
 14. ἐπεκεατο (ἐπικειμαι)
  they were coming down upon
 15. ἐπι σφισι ἐχοντας τους Αἰγινητας
  the Aiginetans holding against them
 16. δεδωκεναι (διδωμι)
  to give
 17. ἀσμενοι (ος  η  ον)
  being glad
 18. (50)
  συλλαβειν
  to apprehend, arrest
 19. ἀντιξοοι (oς  ον)
  being opposed
 20. οὐκ άξειν χαιροντα
  he will not take with impunity
 21. ἀναγνωσθεντα (ἀναγιγνώσκω)
  having been persuaded
 22. καταχαλκου τα κερεα
  bronze your horns!
 23. ὑποδεεστερης (ὑποδεής  ες)
  more inferior
 24. κατα πρεσβυγενειην
  according to seniority of birth
 25. (52)
  τα διδυμα
  twins
 26. ἐπιδοντα (ἐπεῖδον)
  seeing
 27. ἑλωνται (αἱρέω)
  they should choose
 28. την τεκουσαν
  the mother!
 29. διαγινωσκειν (διαγιγνώσκω)
  to distinguish, tell one from the other
 30. την γειναμενην (γείνομαι)
  the mother
 31. λουει (λουω)
  she washes
 32. ἑξειν (ἐχω)
  about to have
 33. ἐναλλαξ
  • adv
  • alternately
 34. (53)
  ἀπεοντος (ἀπειμι)
  forbidding, denying (not mentioning?)
 35. ἰθαγενεες (ης  ες)
  born in wedlock
 36. γεγενηλογηται (γενεαλογέω)
  the pedigree is traced
 37. την οἰκηιοτητα
  friendship
 38. (56)
  Γερεα = τα γερεα
  gifts
 39. τας ἱερωσυνας
  priesthoods
 40. τον διακωλυτην
  a hinderer
 41. ἐν τῳ ἀγει
  in a curse
 42. ἐνεχεσθαι (ἐνέχω)
  to be held in
 43. ταις ἐξοδιῃσι
  expeditions
 44. (57)
  δημοτελης ες
  public
 45. τυθεντων (θυω)
  having been offered
 46. ἑβδομας (ος  η  ον)
  seventh
 47. ἱρηιον τελειον
  a full-grown (completed) victim
 48. προεδριας ἐξαιρετους
  chief seats are chosen
 49. τους προξεινους
  public/state guests
 50. τα δημοσια
  at the public expense
 51. κληθεντας (καλέω)
  having been called
 52. μουνα (ος  η  ον)
  alone, unique
 53. της πατρουχου
  heiress
 54. ἐγγυησῃ (ἐγγυάω)
  he has betrothed
 55. θετον (ος  η  ον)
  adopted
 56. ἱκνεεται (ἱκνέομαι)
  it is befitting
 57. τους μαλιστα σφι προσηκοντας (προσήκω)
  those most close[ly related] to them
 58. (58)
  τους λεβητας
  cauldrons, kettles
 59. κροτεουσι (κροτέω)
  they rattle
 60. καταμιαινεσθαι (καταμιαίνω)
  to remain unwashed through grief
 61. αἱ ζημιαι
  penalties
 62. το κηδος
  the funeral
 63. ἀριθμῳ ἀναγκαστους
  constrained/fixed in number
 64. συμμιγα
  • adv
  • all together with
 65. τα μετωπα
  foreheads
 66. ἀπλετῳ (ος  ον)
  boundless
 67. ἀπογενομενον (ἀπογίγνομαι)
  having departed, gone away from
 68. ἐν κλινῃ
  in a couch/byre
 69. ἐστρωμενῃ (στορεννυμι)
  spread
 70. αἱ ἀρχαιρεσιη
  elections
 71. μετιει (μετιημι)
  he lets go, he forgives
 72. οἱ μαγειροι
  cooks
 73. ἐκδεκονται (ἐκδεχομαι)
  they inherit, receive from
 74. την λαμπροφωνιην
  loud and clear voice
 75. ἐπιτιθεμενοι (ἐπιτιθημι)
  putting on oneself, engaging in
 76. παρακληιουσι (παρακλείω)
  they shut out/exclude
 77. κατα τα πατρια ἐπιτελεουσι (ἐπιτελλω)
  they discharge their duties/accomplish according to their birth
 78. (61)
  κηδομενος (κηδω)
  being concerned for
 79. τῃ ἀγῃ
  spite
 80. της βασιληιης
  kingship
 81. την ἐπιβασιν
  an approach; means of attack
 82. γημαντι (γαμέω) γυναικας δυο
  in having married two women
 83. συνεγινωσκετο (συγγιγνώσκω)
  he was not agreeing/admitting
 84. προσεκειτο (πρόσκειμαι)
  he was attached/devoted to
 85. ἐξ αἰσχιστης (superl.)
  from/out of the ugliest
 86. ἡ τροφος
  the nurse
 87. τους γονεας
  parents
 88. ἐνεικειε (φερω)
  she bore
 89. τῃ ἀγκαλῃ
  the crook of the arm
 90. των γειναμενων (γείνομαι)
  the parents
 91. καταψωσαν (καταψάω)
  stroking
 92. μεταπεσειν (μεταπίπτω)
  to fall differently/change
Author:
RedEdison
ID:
283213
Card Set:
Book 6.46 - 61
Updated:
2014-09-17 09:55:59
Tags:
Herodotos
Folders:
GH1Hdt
Description:
Herodotos Histories vocab
Show Answers: