Swahili Verbs

The flashcards below were created by user sofia on FreezingBlue Flashcards.

 1. Reach, Overtake, Take
  Kufikia
 2. Examine, Take
  Kutahini
 3. Take
  Kumeza
 4. Take, Maintain, Convey
  Kuchukua
 5. Capture, Invade, Take
  Kuteka
 6. Obtain, Take
  Kupokea
 7. Hear
  Kusikia
 8. Cover
  Kufidia
 9. Send
  Kupeleka
 10. Agree
  Kukubali
 11. Meditate
  Kuwaza
 12. Trust
  Kusadiki
 13. Christi
  Kuawesome
 14. Bring
  Kuletta
 15. Use
  Kutumia
 16. Remember
  Kukumbuka
 17. Have
  Kuwana, Kupata
 18. Grow
  Kukua
 19. Hope
  Kumatumaini
 20. Earn
  Kupata kwa kazi
 21. Study
  Kujifunza
 22. Meg
  Kulovesjosh
 23. Break
  Kupasua
 24. Seem
  Kuonekana
 25. Live
  kuacha
 26. Cut
  Kukata
 27. Set
  Kuweka
 28. Wash
 29. Stand
  Kukusimama
 30. Want
  Kutaka, Kuhitaji
 31. Let
  Kuruhusu
 32. Argue
  Kujadili
 33. Arrange
  Kupanga
 34. Attack
  Kushambulia, Kupata
 35. Avoid
  Kuepuka
 36. Apply
  Kuomba
 37. Allow
  Kuruhusu
 38. Create
  Kuumba
 39. Get
  Kupata
 40. Hit
  Kupiga, Kupata
 41. Pray
  Kusali
 42. Watch
  Kuangalia, Kutazama, Kudhibiti
 43. Lead, Guide, Conduct
  Kuongoza
 44. Move, Displace, Evacuate
  Kuhamisha
 45. Move
  Kuenda, Kusonga
 46. Clean
  Kusafisha
 47. Pay
  Kulipa
 48. Pass
  Kupita
 49. Die
  Kufa
 50. Include
  kutia ndani
 51. Become
  kuanza kuwa
 52. Serve
  Kuhudumia
 53. Receive
  Kupata
 54. Stay
  Kusimama, Kukaa
 55. Tell
  Kuarifu
 56. Do
  Kufanya
 57. Reach, Overtake, Take
  Kufikia
 58. Be able to
  Kuwa na uwezo wa
 59. Win
  Kushinda
 60. Produce
  Kutengeneza, Kuzalisha
 61. Wonder
  Kustaajabu
 62. Show
  Kuonesha
 63. Kill, Slaughter, Assassinate
  Kuua
 64. Continue
  Kufuliza
 65. Develop
  Kuendeleza, Kusafisha filamu
 66. Return
  Kujirejea, Kurudisha
 67. Laugh
  Kukicheko
 68. Spend
  Kutumia
 69. Keep
  Kuhifadhi
 70. Sit
  Kukaa
 71. Put
  Kuweka
 72. Walk
  Kutembea
 73. Carry
  Kubeba
 74. Run
  Kukimbia, Kumiliki
 75. Close
  Kufunga
 76. Open
  Kufungua
 77. Cook
  Kupika
 78. Know
  Kujua
 79. Begin
  Kuanza
 80. Meet
  Kutana
 81. Decide
  Kuamua
 82. Teach
  Kufundisha
 83. Smile
  Kutabasamu
 84. Lose
  Kupoteza
 85. Understand
  Kufahamu
 86. Follow
  Kufuata
 87. Call
  kutaja kwa jina
 88. Visit, Tour
  Kuzuru
 89. Call, Dial
  Kupiga sima
 90. Help
  Kusaidia
 91. Raise
  Kuinua
 92. Drink
  Kunywa
 93. Listen
  Kusikiliza
 94. Look, Watch
  Kutazama
 95. Play
  Kucheza
 96. Make
  Kufanya
 97. Offer
  Kutoa, Kupendekeza
 98. Explain
  Kueleza
 99. Eat
  Kula
 100. Leave
  Kuacha
 101. Travel
  Kusafiri
 102. Consider
  Kufikiria
 103. Stop
  Kumailiza
 104. Appear
  Kujitokeza
 105. Choose
  Kuchagua
 106. Work
  Kufanya Kazi
 107. Buy
  Kununua
 108. Obey
  Kufuata, Kutii
 109. Fall
  Kuanguka
 110. Catch, Seize
  Kukamata
 111. Forget
  Kusahau
 112. Be
  Kuwa
 113. Ask
  Kuuliza, Kuomba
 114. Sell
  Kuuza
 115. Build
  Kujenga
 116. Mean
  Kumaanisha
 117. Learn
  Kujifunza
 118. Judge, Try
  Kuhukumia
 119. Try, Test, Attempt, Undertake
  Kujaribu
 120. Support
  Kutegemeza
 121. See
  Kuona
 122. Draw
  Kuandika
 123. Give
  Kupa
 124. Need
  Kutaka, Tuhitaji
 125. Read
  Kusoma
 126. Think
  Kufikiri
 127. Arrive, Come
  Kufika
 128. Happen, Occur
  Kutukia
 129. Feel
  Kuhisi
 130. Change
  Kubadili
 131. Answer
  Kujibu
 132. Aim
  Kulenga
 133. Afford
  Kumudu
 134. Affect
  Kuathiri
 135. Admit
  Kuingiza
 136. Add
  Kujumlisha
 137. Act
  Kucheza
 138. Achieve
  Kutimiza
 139. Accept
  Kupokea, Kubali
 140. Write
  Kuandika
Author:
sofia
ID:
284664
Card Set:
Swahili Verbs
Updated:
2015-12-17 21:09:21
Tags:
Swahili Verbs
Folders:

Description:
Swahili Verbs
Show Answers: