jodå

The flashcards below were created by user maskenjao on FreezingBlue Flashcards.

 1. CAT - UBD
  DOG - HPE
  COW - XPD
  PIG - QJH
  Differensen mellan alla är tre men COW - XPD går från ojämnt till jämnt.
 2. Vem var lyckligast?
  ( svarade Jacob)
  ( svarade Jacob)
 3. Drottningens pärlor

  Hon har 9 pärlor varav en är falsk och väger mindre. Hur många vägningar
  med en balansvåg måste hon som mest göra för att identifiera den
  falska?
  Drottningens pärlor

  2
 4. Gå på föreläsning:
  På den uppgiften med snubben som gick till föreläsning svarade jag att han skulle ha gått i nordostlig riktning.
  Nordostlig riktning.
 5. En del tandläkare är läkare. Alla tandläkare är onda. Ett av följande måste stämma
  En del läkare är onda.
 6. Höken gjorde det, sade
  ugglan.

  Höken gjorde det, sade
  sparven.

  Sparven ljuger, sade
  höken.

  Inte jag sade örnen.

  Endast en talar sanning.
  Örnen "Inte jag" måste ha gjort det.
 7. 5. Makrokosmos
  - Mikrokosmos. Människa - 
  1) Hjärna
  2) Cell
  3) Gener
  4) ???
  Svaret: Cell
 8. 7. En person hade bestämt
  träff med en vän klockan 0945. Personens armbandsur gick tio minuter efter
  köksklockan som i sin tur gick fem minuter efter vanlig tid. Det tar tjugo
  minuter att komma till mötet. Hur mycket för sent kommer han om han går
  hemifrån 0945 om han följer sitt armbandsur?
  • SVAR:
  • Han borde komma 35 min sent. (tjugo i transporttid och totalt femton minuter
  • till om han följer sitt armbandsur.
 9. Långtradarfrågan
  7,5 timmar
 10. 9. Två murare
  En blir färdig ensam på 8 timmar.
  Den andre på 10 timmar.
  Tillsammans på 5timmar, fast då lägger de 30 antal tegelstenar mindre i timmen.
   
  Hur många tegelstenar lägger de tillsammans?
  • Svar: I såna fall borde svaret bli 1200. Om antalet tegelstenar är X så lägger den
  • första 0,1X per timme och den andra 0,125X per timme och tillsammans
  • lägger de 0,2X per timme.
  • Ekvationen blir då 0,1X+0,125X-30=0,2X (-30 för de 30 tegelstenarna mindre per
  • timme). X blir då 1200 om jag inte har räknat fel. Stämmer också med det jag
  • hörde en kille säga under pausen innan levnadsbeskrivningen. /(Courtesy of Gustav
 11. 10.
  Hur många örhängen måste man ta upp för att vara säker på att få ett par av
  samma i en blandning av örhängen där ”gynnsamma utfall” utgör 4/20 från start.
  Detta var inte en sannolikhetsberäkning som skulle utföras eftersom logiskt
  tänkande ger att man måste ta upp alla övriga sexton för att veta att inga
  felmöjligheter återstår
  • Alltså
  • måste man ta upp 18
 12. 12. PRIMTALEN

   

  11 ?? ?? ??  51 53.
  Svar: 51/17= 3 = inget primtal!
 13. Brottslingsfrågan
  brottslingsfrågans svar är B av vad jag förstått, det längsta alternativet i ord sett.
 14. 17. En del kål är rotfrukter. Alla rotfrukter är Blomkål
  en del kål är blomkå
 15. Vem var näst snabbast?
  Vendela var näst snabbast.
 16. Möjliga regskyltar
  18 möjliga regskyltar.
 17. Hur många örhängen resp strumpor måste plockas ur?
  Fler än 45 strumpor måste plockas ur, 18 örhängen.
 18. 16 24 4
  28 42 7
  96 144 X
  X=24
 19. En annan fråga som jag säkert svara fel på är den
  med figurer i ett venndiagram. Svarade bara "alla är gråa" men rätt
  måste ändå vara "gråa med raka sidor". Vet inte riktigt hur jag tänkte,
  har ändå läst lite geometri...
  svar: "alla har raka sidor"
 20. Alla katter har nio liv. En del varelser som har nio liv dricker mjölk
  • Svar: vissa som har nio
  • liv dricker mjölk
 21. Förvrängda figurer
  • Jag
  • försökte se var de olika ringarna och dylikt fanns placerade, och hur det såg
  • ut runt dem. Vissa svarsalternativ kunde man utesluta genom att räkna antalet
  • "sträck" i den förvrängda figuren. Fanns det bara fyra förutom själva
  • ramen kunde ju inget svar med fler eller färre vara rätt. Var rätt säker på
  • alla utom den sista, den med nåt gråmarkerat område. Känns som att jag kanske
  • har 50/50 på den, om jag nu gjorde rätt. Men man får även försöka kolla på hur
  • långa alla sträck är, och hur de då skulle passa in i bilden.

   

  • Det är
  • också ett tips att räkna hur många ”fält” figuren innehåller och på hur många
  • platser ex. vis tre linjer möts likt en y-korsning, eller fyra som i en
  • korsning…
Author:
maskenjao
ID:
285108
Card Set:
jodå
Updated:
2014-10-07 12:22:27
Tags:
jodå jodåa
Folders:

Description:
joorå
Show Answers: