2TH H2 Van pruikentijd tot revolutie

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Lodewijk XIV
  Koning van Frankrijk van 1638 tot 1715. Hij werd de Zonnekoning genoemd en liet zijn paleis bij Versailles bouwen.

  Image Upload 1
 2. Lodewijk XVI
  Koning van Frankrijk van 1774 tot 1792. Hij werd tijdens de revolutie onthoofd.

  Image Upload 2
 3. Marie-Antoinette
  koningin van Frankrijk en vrouw van Lodewijk XVI. Voor het volk was zij het symbool va de ongelijke welvaart. Zij werd tijdens de revolutie onthoofd. 

  Image Upload 3
 4. Robespierre
  leider van de Franse Revolutie. Bekend vanwege de Terreur. 

  Image Upload 4
 5. Napoleon Bonaparte
  Frans generaal en later keizer van Frankrijk. Hij veroverde grote delen van Europa.

  Image Upload 5

  Image Upload 6
 6. Lodewijk Napoleon
  de eerste koning van Nederland, tussen 1806 en 1810. Hij was de broer van Napoleon Bonaparte. 

  Image Upload 7
 7. Lincoln
  president van de VS die de slavernij in zijn land afschafte

  Image Upload 8
 8. absolutisme
  een vorm van regeren waarbij de koning alle macht heeft
 9. droit divin
  het goddelijk recht: de koning is door God aangewezen
 10. Verlichting
  een periode in de 17e en 18e eeuw waarin mensen hun kennis vergroten door steeds meer uit te gaan van het verstand. Meer kritiek op de koning, kerk en adel is het gevolg

  Image Upload 9
 11. mensenrechten
  rechten die voor alle mensen gelden en wettelijk zijn vastgelegd
 12. Franse Revolutie
  een periode van grote politieke veanderingen van 1789-1799, waarin de macht van adel en kerk wordt verkleind en het koningshuis wordt afgeschaft.
 13. Directoire
  regering van Frankrijk tussen 1795 en 1799
 14. dictatuur
  een wijze van regeren waarbij 1 leider alle macht heeft en zijn volk onderdrukt
 15. patriotten
  groep mensen in de 18e eeuw die voor de Verlichtingsideeën zijn en tegen de regenten en de prins van Oranje
 16. Bataafse Republiek
  de naam van Nederland van 1795-1806. De patriotten zijn er dan de baas
 17. Koninkrijk Holland
  De naam van Nederland van 1806-1810. De broer van Napoleon is dan koning.
 18. abolitionisten
  groep mensen die zich in de 18e eeuw inzet voor de afschaffing van de slavernij (to abolish is Engels voor afschaffen)
 19. stoomkracht
  energie die vrijkomt als water omgezet wordt in stroom
 20. Industriële Revolutie
  overgang tussen 1760 en 1900 van het ambachtelijk met de hand produceren van goederen naar een grootschalige productie via machines
 21. democratie
  manier van besturen waarbij de inwoners veel invloed hebben op hoe hun land geregeerd wordt. Het volk regeert, meestal via vertegenwoordigers die worden gekozen.
 22. kiesrecht
  het recht om bij verkiezingen te mogen meestemmen
 23. afzetten/afgezet
  iemand uit zijn ambt ontslaan
 24. delfstoffen
  een stof die in de aarde zit en eruit gehaald kan worden, zoals steenkool, ijzererts of aardolie
 25. faillissement
  wanneer een persoon/bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen
 26. monarchie
  land waar een koning of een keizer de baas is
 27. onafhankelijk
  zelfstandig
 28. openbaar
  voor iedereen toegankelijk
 29. pamflet(ten)
  een soort folders waarin meestal iets politieks wordt uitgelegd, tegen iets wordt geprotesteerd of iets wordt voorgesteld
 30. plantages
  een soort grote boerderijen waar slaven bijvoorbeeld katoen, tabak of suikerriet verbouwen
 31. planter
  eigenaar of manager van plantages
 32. privileges
  voorrechten van de adel en de geestelijken
 33. terreur
  bestuur waarbij de bevolking voortdurend leeft in angst voor vervolging en geweld.
 34. 1712
  Newcomen engine (1e versie stoommachine)
 35. 1730
  WIC stopt met slavenhandel, handelaren gaan er mee door
 36. 1750
  ideeën van de Verlichting raken bekend
 37. 1769
  James Watt verbetert de stoommachine van Newcomen
 38. 1774
  Lodewijk XVI wordt koning van Frankrijk
 39. 1787
  abolitionisten verenigen zich
 40. 1789
  begin Franse Revolutie
 41. 1793
  Lodewijk XVI wordt onthoofd
 42. 1793-1795
  jaren van Terreur onder Robespierre
 43. 1795-1806
  Patriotten en Bataafse Republiek
 44. 1799
  Napoleon Bonaparte dictator van Frankrijk
 45. 1804
  Napoleon kroont zichzelf tot keizer
 46. 1806-1810
  Lodewijk Napoleon koning van Nederland
 47. 1807
  Engeland verbiedt slavenhandel
 48. 1815
  Napoleon verslagen bij Waterloo
 49. 1861-1865
  Amerikaanse Burgeroorlog
 50. 1863
  Nederland schaft de slavernij af
 51. 1865
  VS schaffen slavernij af
Author
ID
285109
Card Set
2TH H2 Van pruikentijd tot revolutie
Description
begrippen van 2TH H2 Van pruikentijd tot revolutie,
Updated
Show Answers