PCOM Herbs6 Midterm Ingrediants

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Ingrediants for Chai Hu Shu Gan San
  • Chai Hu
  • Chen Pi
  • Xiang Fu
  • Zhi Ke
  • Chuan Xiong
  • Bai Shao
  • Zhi Gan Cao
 2. Ingrediants for Ju Pi Zhu Ru Tang
  • Chen Pi
  • Zhu Ru
  • Sheng Jiang
  • Ren Shen
  • Da Zao
  • Zhi Gan Cao
 3. Ingrediants for Shao Fu Zhu Yu Tang
  • Dang Gui
  • Chuan Xiong
  • Chi ShaoYan Hu Suo
  • Mo Yao
  • Wu Ling Zhi
  • Pu Huang
  • Rou Gui
  • Xiao Hui Xiang
  • Gan Jiang
 4. Ingrediants for Gui Zhi Fu Ling Wan
  • Gui Zhi
  • Fu Ling
  • Chi Shao
  • Mu Dan Pi
  • Tao Ren
  • Feng Mi
 5. Ingrediants for Wen Jing Tang
  • Wu Zhu Yu
  • Gui Zhi
  • Dang Gui
  • Chuan Xiong
  • Bai Shao
  • E Jiao
  • Mai Dong
  • Mu Dan Pi
  • Ren Shen
  • Gan Cao
  • Sheng Jiang
  • Ban Xia
 6. Ingredients for Jiao Ai Tang
  • E Jiao
  • Ai Ye
  • Chuan Xiong
  • Dang Gui
  • Sheng Di
  • Bai Shao
  • Gan Cao
 7. Ingrediants for Tian Ma Gou Teng Yin
  • Tian Ma
  • Gou Teng
  • Shi Jue Ming
  • Zhi Zi
  • Huang Qin
  • Yi Mu Cao
  • Chuan Niu Xi
  • Du Zhong
  • Sang Ji Sheng
  • Ye Jiao Teng
  • Fu Shen
Author:
Anonymous
ID:
285599
Card Set:
PCOM Herbs6 Midterm Ingrediants
Updated:
2014-10-12 19:04:35
Tags:
PCOM Herbs6 Midterm Ingrediants
Folders:
Herbs6
Description:
Ingrediants
Show Answers: