Welsh Cwrs Mynediad Uned 3 What do you do? Welsh-English

The flashcards below were created by user greenjules on FreezingBlue Flashcards.

 1. Beth dych chi'n wneud?
  What do you do?
 2. Athrawes dw i.
  I am a teacher (female).
 3. Mecanic dw i
  I am a Mechanic.
 4. Gwr ty dw i
  I am a househusband.
 5. Gwraig ty dw i.
  I am a housewife.
 6. Dw i wedi ymddeol.
  I am retired.
 7. Dw i'n ddi-waith.
  I am unemployed.
 8. Ble dych chi'n gweithio?
  Where do you work?
 9. Dw i'n gweithio mewn siop.
  I work in a shop.
 10. Dw i'n gweithio yn y banc.
  I work in the banc.
 11. Dw i'n gweithio fel actor
  I work as and actor
 12. Dw i'n gweithio i M&S
  I work for M&S
 13. ar hyn o bryd
  at the monment
 14. athro
  teacher (male)
 15. nawr
  now
 16. o (+ TM)
  from (+ soft mutation)
 17. swyddfa (soethva)
  office
Author:
greenjules
ID:
285982
Card Set:
Welsh Cwrs Mynediad Uned 3 What do you do? Welsh-English
Updated:
2014-10-16 14:48:59
Tags:
jobs
Folders:

Description:
What do you do? Welsh-English
Show Answers: