Nederlands Zahlen

The flashcards below were created by user mav83 on FreezingBlue Flashcards.

 1. Null
  nul
 2. eins
  één
 3. zwei
  twee
 4. drei
  drie
 5. vier
  vier
 6. fünf
  vijf
 7. sechs
  zes
 8. sieben
  zeven
 9. acht
  acht
 10. neun
  negen
 11. zehn
  tien
 12. 11
  elf
 13. 12
  twaalf
 14. 13
  dertien
 15. 14
  veertien
 16. 15
  vijftien
 17. 16
  zestien
 18. 17
  zeventien
 19. 18
  achttien
 20. 19
  negentien
 21. 20
  twintig
 22. 21
  éénentwintig
 23. 22
  tweeëntwintig
 24. 25
  vijfentwentig
 25. 30
  dertig
 26. 33
  drieëndertig
 27. 38
  achtendertig
 28. 40
  veertig
 29. 44
  vierenveertig
 30. 46
  zesenveertig
 31. 50
  vijftig
 32. 59
  negenenfijftig
 33. 60
  zestig
 34. 70
  zeventig
 35. 80
  tachtig
 36. 88
  achtentachtig
 37. 90
  negentig
 38. 100
  honderd
 39. 101
  honderdéén
 40. 200
  tweehonderd
 41. 1047
  duizendzevenenveertig
 42. 1000
  duizend
 43. 1100
  elfhonderd
 44. 1200
  twaalfhonderd
 45. 200.000
  tweehonderdduizend / twee ton
 46. 1.000.000
  een miljoen
 47. 2.000.000
  twee miljoen
Author:
mav83
ID:
286078
Card Set:
Nederlands Zahlen
Updated:
2014-10-17 06:46:14
Tags:
Nederlands Zahlen
Folders:

Description:
Nederlands Power-Kurs Zahlen
Show Answers: