Kemisk termodynamik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er det modsatte af en endoterm reaktion?
  Exoterm
 2. Hvad er Gibbs-energien et mål for?
  Hvorvidt en given kemisk reaktion kan forløbe eller ej
 3. Hvad gør et lukket kemisk system ikke?
  Udveksler stof med omgivelserne
 4. Hvad forståes ved en exoterm reaktion?
  En reaktion, hvor der afgives energi til omgivelserne
Author:
Anonymous
ID:
286644
Card Set:
Kemisk termodynamik
Updated:
2014-10-22 11:03:18
Tags:
3gKE
Folders:
kemi
Description:
Kemisk termodynamik
Show Answers: