Termodynamik

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Gibbs-energien
  Gibbs-energien er et mål for, hvorvidt en kemisk reaktion kan forløbe eller ej. Hvis Gibss-energien er negativ, er reaktionen spontan.
 2. Afgrænset stofmængde
  Man ved, hvor mange molekyler stoffet indeholder og derfor er stofmængden afgrænset.
 3. System
  Reaktioner foregår indenfor særlig grænser, i et system.
 4. Endoterm
  En endoterm reaktion optager varme fra omgivelserne. Et eksempel på en endoterm reaktion er ammoniumnitrats opløsning i vand, hverved der skabes kulde.
Author:
Anonymous
ID:
286645
Card Set:
Termodynamik
Updated:
2014-10-22 11:04:46
Tags:
3gKE
Folders:

Description:
Termodynamik s. 1-6
Show Answers: