Kemisk termodynamik.txt

Home > Preview

The flashcards below were created by user AnneSkand on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvad forstås ved en exoterm reaktion?
  Ved en exoterm reaktion afgives der varme til omgivelserne
 2. Hvad forstås ved en endoterm reaktion?
  Ved en endoterm reaktion optages der varme fra omgivelserne.
 3. Hvad forstås ved et kemisk system?
  Et kemisk system er en afgrænset stofmængde
 4. Hvad er karakteristisk for et lukket kemisk system?
  Et lukket kemisk system udveksler ikke stof med omgivelserne
 5. Hvad er Gibbs-energien et mål for?
  Hvorvidt en given kemisk reaktion kan forløbe eller ej

Card Set Information

Author:
AnneSkand
ID:
286649
Filename:
Kemisk termodynamik.txt
Updated:
2014-10-22 12:02:13
Tags:
3gKE
Folders:

Description:
Centrale begreber i termodynamik
Show Answers:

Home > Flashcards > Print Preview