2KT H2 Van pruikentijd naar revolutie

The flashcards below were created by user dke on FreezingBlue Flashcards.

 1. Lodewijk XVI
  Koning van Frankrijk. Hij wordt tijdens de revolutie onthoofd.

  Image Upload 1
 2. Marie-Antoinette
  koningin van Frankrijk. Voor het vol is zij het symbool van de ongelijke welvaart. Ook zij wordt tijdens de revolutie onthoofd.

  Image Upload 2
 3. Napoleon Bonaparte
  Frans generaal en later keizer van Frankrijk. Hij verovert grote delen van Europa en voert nieuwe wetten in.

  Image Upload 3
 4. absolutisme
  een vorm van regeren waarin de koning alle macht heeft
 5. Verlichting
  een periode in de 17e en 18e eeuw waarin mensen hun kennis willen vergroten door hun verstand te gebruiken
 6. mensenrechten
  rechten die voor alle mensen gelden en die in wetten zijn vastgelegd.
 7. stoomkracht
  energie die vrijkomt als water zo sterk wordt verhit dat het wordt omgezet in stoom
 8. Franse Revolutie
  een periode van grote politieke veranderingen van 1789-1799, waarin de macht van adel en kerk wordt verkleind en het koningshuis wordt afgeschaft
 9. dictatuur
  wijze van regeren waarbij 1 leider alle macht heeft en zijn volk onderdrukt
 10. Patriotten
  groep mensen in de 18e eeuw die voor de idee├źn van de Verlichting zijn en tegen de Prins van Oranje
 11. Bataafse Republiek
  de naam van Nederland van 1795-1806. De Patriotten zijn er dan de baas.
 12. Koninkrijk Holland
  de naam van Nederland van 1806-1812. De broer van Napoleon is er dan koning. Deze heet Lodewijk Napoleon.

  Image Upload 4
 13. abolitionisten
  groep mensen die zich in de 18e eeuw inzet voor de afschaffing van de slavernij.
Author
ID
286921
Card Set
2KT H2 Van pruikentijd naar revolutie
Description
Begrippen 2KT H2 Van pruikentijd naar revolutie
Updated
Show Answers