Maja og Mette

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

  1. En spids vinkel
    En vinkel mellem 0-90 grader
  2. En stump vinkel
    En vinkel mellem 90-180 grader
  3. En ret vinkel
    En vinkel med 90 grader
  4. En ligebenet trekant
    En trekant, hvor to af siderne er lige lange.
  5. En ligesidet trekant
    En trekant, hvor alle tre sider er lige lange og alle vinkler er lige store, altså 60 grader
  6. Komplementvinkler
    når to vinkler er 90 grader
  7. supplementvinkler
    Når to vinkler er 180 grader
  8. Sætning 3.1.1 Modstående vinkler ved to skærende linier er lige store
    v=v1 u=u1
  9. Parallelforskudte vinkler
    Vinklerne er lige store
  10. Medianen
    Medianen halverer den modstående side, og skærer dermed den modstående sides midtpunkt.
Author:
Anonymous
ID:
287435
Card Set:
Maja og Mette
Updated:
2014-10-29 07:48:15
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
GEOMETRI OG TRIGONOMETRI
Show Answers: