Christine & Minna

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad kendetegner en spidsvinkel?
  En vinkel, hvis gradtal ligger mellem 0 og 90 grader.
 2. Hvad er modstående vinkler?
  De vinkler, som står over for hinanden.
 3. Hvad er en komplementvinkel?
  Når u + v = 90 grader.
 4. HVad er en supplementvinkel?
  Når u + v = 180 grader
 5. Hvad er vinkelsummen i en trekanten?
  180 grader.
 6. Hvad er en ligesidet trekant?
  En trekant, hvis vinkler alle er lige store.
 7. Hvad er en ligebenet trekant?
  En trekant, hvor 2 af vinklerne er lige store.
 8. Hvad er en median?
  En streg som skærer i den modstående sides midtpunkt.
 9. Hvilken regel gælder for modstående vinkler ved to skærende linjer?
  De er lige store. v = v1, u = u1
 10. Hvilket gradtal ligger en stump vinkel indenfor?
  90 og 180 grader
Author:
Anonymous
ID:
287436
Card Set:
Christine & Minna
Updated:
2014-10-29 07:46:41
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
Geometri
Show Answers: