.

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad betyder geometri?
  at måle
 2. Hvad er en spids vinkel?
  En vinkel, hvis gradtal ligger mellem 0 og 90 grader.
 3. Hvad er en ret vinkel?
  En vinkel med gradtallet 90.
 4. Hvad er en stump vinkel?
  En vinkel, der har et gradtal mellem 90 og 180 grader.
 5. Hvad er komplementvinkler?
  To vinkler der tilsammen har vinkelsummen 90 grader.
 6. Hvad er supplementvinkler?
  to vinkler der tilsammen har vinkelsummen 180 grader.
 7. Hvad er en ligebenet trekant?
  En trekant hvor to af siderne er lige lange.
 8. Hvad er en ligesidet trekant?
  En trekant hvor alle vinklerne er lige store.
 9. Hvad er en lige vinkel?
  En vinkel, hvor vinkelbenene ligger i forlængelse af hinanden.
 10. Hvad er specielt ved modstående vinkler?
  De er altid lige store.
Author:
Anonymous
ID:
287438
Card Set:
.
Updated:
2014-10-29 07:47:33
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
geometri
Show Answers: