Sarah W og Signe

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er en vinkel?
  Fastlagt ved et punkt, kaldt toppunktet, samt to halvlinjer/ linjestykker, der udgår fra toppunktet
 2. Hvad er en ligesidet trekant?
  En trekant hvor alle tre sider er lige lange.
 3. Hvad er en ligebenet trekant?
  En trekant hvor to af vinklerne er lige store og derfor også to af siderne.
 4. Hvad er vinkelsummen i en trekant?
  180o
 5. Hvis vi har at: u+v=90o, hvad kaldes vinklerne da?
  Komplementvinkler
 6. Hvis vi har at: u+v=180o, hvad kaldes vinklerne da?
  Supplementvinkler
 7. Hvor er geometrien opstået?
  I de første flodkulturer i Mellemøsten.
 8. Hvilke er de vigtigste typer af trekanter?
  Ligesidet-, ligebenet-, ensvinklet- og retvinklet trekant.
 9. Hvad kan vi trække fra en vinkelspids til den modsatte side?
  Højden, vinkelhalveringslinjen og medianen
 10. Hvad sker der når to vinkler skærer hinanden?
  Der dannes 4 vinkler. Fx. v, u, v1 og u1
Author:
Anonymous
ID:
287441
Card Set:
Sarah W og Signe
Updated:
2014-10-29 07:47:41
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
Geometri
Show Answers: