Rossen og Mossen

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


  1. Hvad er forskellen på betegnelsen af skrivemåden AB og !AB!
    • AB er linjestykket mellem A og B 
    • !AB! er linjestykkets længde
  2. Hvordan lyder sætning 3.1.1
    • Modstående vinkler ved to skærende linjer er lige store
    • V=V1
    • U=U1
  3. Hvad siger man også parallelforskudte vinkler er?
    De er lige store
  4. Hvad kalder man vinklen når u+v=90 grader
    Det kalder man komplementvinkler
  5. Hvad betyder betegnelsen supplementvinkler
    Det kalder vi vinklerne når u+v=180 grader

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
287442
Filename:
Rossen og Mossen
Updated:
2014-10-29 07:47:46
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
Begreber
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview