Naja og Marie

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvad er 1 vinkel i en ligesidet trekant?
  60
 2. En stumpvinkel er?
  Over 90 grader
 3. Parallelforskundte vinkeler er?
  Lige store
 4. Hvad er vinkelsummen i en trekant?
  180
 5. Hvad er formlen for arealet i en trekant?
  h*g/2
 6. Ved to skærene linjer er u=90, hvad er den modstående vinkel u1?
  90
 7. To af vinkelerne er lige store, hvilken type trekant er der tale om?
  Ligebenet trekant
 8. En trekant hvor alle sider er lige lange kaldes?
  En ligesidet trekant
 9. En vinkel er 45 grader, hvilken slags vinkel er det?
  Spids
 10. En vinkel er 90, hvad er det for en vinkel?
  Ret

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
287447
Filename:
Naja og Marie
Updated:
2014-10-29 07:48:02
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
Marie og Naja
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview