Støkiometri - Bagge og Soelberg

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvordan beskrives mol?
  6,02*10^23 :D
 2. Hvad er stofmængdens enhed?
  Mol :D
 3. Hvor kan man finde molarmassen og hvad kaldes den også?
  I det periodiske system og er også kaldet atommasse :V
 4. Hvad er enheden for molarmasse?
  g/mol ;)
 5. Hvad er sammenhængen mellem mol og unit?
  Et atom vejer det samme i unit, som et mol vejer i gram ;S
Author
ID
287540
Card Set
Støkiometri - Bagge og Soelberg
Description
støkiometri
Updated
Show Answers