A1 Greetings - Pozdrowienia

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. dzień dobry
  good morning [ˈgʊd ˈmɔrnɪŋ]
 2. dzień dobry
  good afternoon [ˈgʊd ˌæftərˈnuːn]
 3. dobry wieczór
  good evening [ˈgʊd ˈiːvənɪŋ]
 4. dobranoc
  good night [ˈgʊd ˈnaɪt]
 5. do widzenia
  good bye [ˈgʊd ˈbaɪ]
 6. wesołych świąt bożego narodzenia
  happy christmas [ˈhæpiː ˈkrɪsməs]
 7. wesołych świąt bożego narodzenia
  merry christmas [ˈmeriː ˈkrɪsməs]
 8. szczęśliwego nowego roku
  happy new year [ˈhæpiː ˈnuː ˈjɪr]
 9. wesołych świąt wielkiejnocy
  happy easter [ˈhæpiː ˈiːstər]
 10. powodzenia
  good luck [ˈgʊd ˈlək]
 11. gratulacje
  congratulations [kənˌgrætʃəˈleɪʃənz]
 12. dobra robota
  well done [ˈwel ˈdən]
 13. szybkiego powrotu do zdrowia
  get well soon [ˈget ˈwel ˈsuːn]
 14. Jak się masz?
  How do you do? [ˈhæʊ ˈduː ˈjuː ˈduː?]
 15. Miło mi cię poznać
  Pleased to meet you [ˈpliːzd tə ˈmiːt ˈjuː]
 16. Miło Pana poznać
  Nice to meet you [ˈnaɪs tə ˈmiːt ˈjuː]
 17. halo
  hello [həˈloʊ]
 18. cześć
  hi [ˈhaɪ(iː)]
 19. Przybij piątkę!
  Give me five! [ˈgɪv ˈmiː ˈfaɪv!]
 20. uścisnąć dłoń
  shake hand [ˈʃeɪk ˈhænd]
 21. Czuję się dobrze, dzięki, a ty?
  I'm fine thanks, and you? [I'm ˈfaɪn ˈθæŋks, ənd ˈjuː?]
 22. Miło mi również cię poznać
  Pleased to meet you too [ˈpliːzd tə ˈmiːt ˈjuː ˈtuː]
 23. pa
  bye [ˈbaɪ]
 24. Przyjemność po mojej stronie
  It's a pleasure to have met you [It's ə ˈpleʒər tə ˈhæv ˈmet ˈjuː]
 25. miło cię widzieć ponownie
  nice to see you again [ˈnaɪs tə ˈsiː ˈjuː əˈgen]
 26. Co za miła niespodzianka!
  What a pleasant surprise! [ˈwɑt ə ˈplezənt sərˈpraɪz!]
 27. Jak się masz?
  How are you? [ˈhæʊ ɑr ˈjuː?]
 28. dziękuję
  thank you [ˈθæŋk ˈjuː]
 29. proszę
  please [ˈpliːz]
 30. w porządku
  fine [ˈfaɪn]
 31. Jak masz na imię?
  What's your name? [What's jər ˈneɪm?]
 32. Kim jesteś?
  Who are you? [ˈhuː ɑr ˈjuː?]
 33. Nazywam się
  My name is [ˈmaɪ ˈneɪm ɪz]
 34. Jestem
  I am [ˈaɪ əm]
 35. Poznaj
  meet [ˈmiːt]
 36. Miło cię widzieć
  Nice to see you [ˈnaɪs tə ˈsiː ˈjuː]
 37. Do zobaczenia
  See you [ˈsiː ˈjuː]
 38. Na razie
  See you later [ˈsiː ˈjuː later]
 39. Do zobaczenia wkrótce
  See you soon [ˈsiː ˈjuː ˈsuːn]
 40. Do zobaczenia jutro
  See you tomorrow [ˈsiː ˈjuː təˈmɑroʊ]
 41. Jak się dzisiaj czujesz?
  How are you today? [ˈhæʊ ɑr ˈjuː təˈdeɪ?]
 42. Nie najgorzej
  Not too bad [ˈnɑt ˈtuː ˈbæd]
 43. Bardzo dobrze
  Very well [ˈveriː ˈwel]
 44. Co się z tobą dzieje?
  What's wrong with you? [What's ˈrɔŋ ˈwɪð ˈjuː?]
 45. Co się z tobą dzieje?
  What's the matter with you? [What's ðə ˈmætər ˈwɪð ˈjuː?]
 46. Wszystko w porządku?
  Are you all right? [ɑr ˈjuː ˈɔl ˈraɪt?]
 47. przedstawić
  introduce to [ˌɪntrəˈduːs tə]
 48. Co słychać?
  What's up? [What's ˈəp?]
 49. świetnie
  great [ˈgreɪt]
 50. Mogę przedstawić Państwu
  May I introduce you to [ˈmeɪ ˈaɪ ˌɪntrəˈduːs ˈjuː tə]
 51. Wszystkiego najlepszego!
  Happy birthday! [ˈhæpiː ˈbərθˌdeɪ!]
 52. najlepsze życzenia
  best wishes [ˈbest ˈwɪʃɪz]
 53. Wszystkie najlepszego z okazji Nowego Ro
  All the best for a happy New Year [ˈɔl ðə ˈbest fər ə ˈhæpiː ˈnuː ˈjɪr]
 54. Jestem z ciebie taka dumna!
  I'm so proud of you! [I'm ˈsoʊ ˈpræʊd əv ˈjuː!]
 55. Przeprasza, czy wiesz
  Excuse me, do you know [ɪkˈskjuːz ˈmiː, ˈduː ˈjuː ˈnoʊ]
 56. Przepraszam, czy mógłbym
  Excuse me, could I [ɪkˈskjuːz ˈmiː, kəd ˈaɪ]
 57. Przykro nam, myślisz, że mógłbym
  Sorry, do you think I could [ˈsɑriː, ˈduː ˈjuː ˈθɪŋk ˈaɪ kəd]
 58. Czy mógłby Pan powtórzyć?
  Could you repeat that? [kəd ˈjuː rɪˈpiːt ˈðæt?]
 59. Przepraszam, nie dosłyszałam tego
  I'm sorry, I didn't catch that [I'm ˈsɑriː, ˈaɪ didn't ˈkætʃ ˈðæt]
 60. Bardzo przepraszam
  I beg your pardon [ˈaɪ ˈbeg jər ˈpɑrdən]
 61. Przeprasza, obawiam się, że nie rozumiem
  Excuse me, I'm afraid I didn't underst [ɪkˈskjuːz ˈmiː, I'm əˈfreɪd ˈaɪ didn't ]
 62. Miłej podróży
  Have a good trip [ˈhæv ə ˈgʊd ˈtrɪp]
 63. Miłej podroży
  Have a good journey [ˈhæv ə ˈgʊd ˈdʒərniː]
 64. Baw się dobrze na wakacjach
  Enjoy your holidays [ɪnˈdʒɔɪ jər holidays]
 65. Baw się dobrze!
  Enjoy! [ɪnˈdʒɔɪ!]
 66. Miłej zabawy!
  Have fun! [ˈhæv ˈfən!]
 67. Baw się dobrze na wakacjach
  Enjoy your vacation [ɪnˈdʒɔɪ jər veɪˈkeɪʃən]
 68. Jesteś szczęściarzem!
  You're so lucky! [You're ˈsoʊ ˈləkiː!]
 69. machać
  wave [ˈweɪv]
 70. podniesienie kapelusz
  hat tip [ˈhæt ˈtɪp]
 71. pozdrowienie
  greeting [ˈgriːtɪŋ]
 72. pozdrowienie pisemne
  salutation [ˌsæljəˈteɪʃən]
 73. pożegnanie
  valediction [ˌvæləˈdɪkʃən]
 74. żegnajcie
  farewell [ferˈwel]
 75. pożegnanie
  farewell [ferˈwel]
 76. Odpocznij!
  Chill out! [ˈtʃɪl ˈæʊt!]
Author:
marko4
ID:
287714
Card Set:
A1 Greetings - Pozdrowienia
Updated:
2014-11-04 20:53:46
Tags:
A1
Folders:
A1
Description:
A1 Greetings - Pozdrowienia
Show Answers: