A1 Time - Czas

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. dzień
  day [deɪ]
 2. miesiąc
  month [mʌnθ]
 3. rok
  year [jiə]
 4. wiosna
  spring [sprɪŋ]
 5. lato
  summer [ˈsʌmə(ɹ)]
 6. jesień
  autumn [ˈɔː.təm]
 7. zima
  winter [ˈwɪntə]
 8. poniedziałek
  Monday [ˈmʌn.deɪ]
 9. wtorek
  Tuesday [ˈtjuːzdeɪ]
 10. środa
  Wednesday [ˈwɛdənzdeɪ]
 11. czwartek
  Thursday [ˈθɜːzdeɪ]
 12. piątek
  Friday [ˈfɹaɪdeɪ]
 13. sobota
  Saturday [ˈsætədeɪ]
 14. niedziela
  Sunday [ˈsʌndeɪ]
 15. przedwiośnie
  early spring [ˈərliː ˈsprɪŋ]
 16. styczeń
  January [ˈdʒænjʊəɹi]
 17. luty
  February [ˈfɛb.rʊ.ə.ɹi]
 18. marzec
  March [mɑːtʃ]
 19. kwiecień
  April [ˈeɪprɪl]
 20. maj
  May [meɪ]
 21. czerwiec
  June [dʒuːn]
 22. lipiec
  July [dʒʊˈlaɪ]
 23. sierpień
  August [ˈɔːɡəst]
 24. wrzesień
  September [sɛpˈtɛmbə]
 25. październik
  October [ɒkˈtəʊbə]
 26. listopad
  November [nəʊˈvɛmbə]
 27. grudzień
  December [dɪˈsɛmbə]
 28. godzina
  hour [ˈaʊə(ɹ)]
 29. minuta
  minute [ˈmɪnɪt]
 30. sekunda
  second [ˈsɛk.ənd]
 31. doba
  twenty four hours [ˈtwentiː fɔr ˈæʊrz]
 32. kwadrans
  quarter of an hour [ˈkwɔtər əv ən ˈæʊr]
 33. przed południem
  am [ˈæm]
 34. po południu
  pm [pm]
 35. kwartał
  quarter [ˈkwɔːtə]
 36. północ
  midnight [ˈmɪdˌnaɪt]
 37. wieczór
  evening [ˈiːvnɪŋ]
 38. rano
  morning [ˈmɔːnɪŋ]
 39. południe
  noon [nuːn]
 40. za kwadrans
  a quarter to [ə ˈkwɔtər tə]
 41. kwadrans po
  a quarter past [ə ˈkwɔtər ˈpæst]
 42. o północy
  at midnight [ət ˈmɪdˌnaɪt]
 43. całą dobę
  round the clock [ræʊnd ðə ˈklɑk]
 44. w pół do
  half to [ˈhæf tə]
 45. pół godziny po
  half past [ˈhæf ˈpæst]
 46. pół godziny
  half hour [ˈhæf ˈæʊr]
 47. tydzień
  week [wiːk]
 48. koniec tygodnia
  weekend [wiːk.ˈɛnd]
 49. jutro
  tomorrow [təˈmɑroʊ]
 50. za tydzień
  next week [ˈnekst ˈwiːk]
 51. ostatnio
  recently [recently]
 52. w tym momencie
  at the moment [ət ðə ˈmoʊmənt]
 53. teraz
  now [naʊ]
 54. wkrótce
  soon [suːn]
 55. nigdy
  never [ˈnɛv.ə(ɹ)]
 56. zawsze
  always [ˈɔːl.weɪz]
 57. często
  often [ˈɒfn]
 58. rzadko
  rarely [ˈɹɛːli]
 59. zazwyczaj
  usually [juːʒʊəli]
 60. czasami
  sometimes [ˈsʌmtaɪmz]
 61. prawie nigdy
  hardly ever [ˈhɑrdliː ˈevər]
 62. na okrągło
  non-stop [non-stop]
 63. dwa razy w roku
  twice a year [ˈtwaɪs ə ˈjɪr]
 64. raz w tygodniu
  once a week [ˈwəns ə ˈwiːk]
 65. w chwili obecnej
  at the present [ət ðə ˈprezənt]
 66. dzień tygodnia
  day of the week [ˈdeɪ əv ðə ˈwiːk]
 67. kalendarz
  calendar [ˈkæl.ən.də]
 68. dzień roboczy
  working day [ˈwərkɪŋ ˈdeɪ]
 69. jutro rano
  tomorrow morning [təˈmɑroʊ ˈmɔrnɪŋ]
 70. dziś w nocy
  tonight [təˈnaɪt]
 71. później
  later [leɪtə]
 72. potem
  afterwards [ˈɑːftəwədz]
 73. wtedy
  then [ðɛn]
 74. właśnie
  just [ʤʌst]
 75. już
  already [ɔːlˈrɛdi]
 76. jeszcze
  yet [jɛt]
 77. zaczynać
  start [start]
 78. kończyć
  finish [ˈfɪnɪʃ]
 79. trwać
  last [lɑːst]
 80. przed
  before [bɪˈfɔː]
 81. po
  at [æt]
 82. koniec
  end [ɛnd]
 83. początek
  beginning [bɪˈɡɪn.ɪŋ]
 84. wcześnie
  early [ˈɜː(ɹ).li]
 85. późno
  late [leɪt]
 86. nie często
  not often [ˈnɑt ˈɔfən]
 87. na zawsze
  forever [fəɹˈɛvə]
 88. codziennie
  every day [ˈevriː ˈdeɪ]
Author:
marko4
ID:
287723
Card Set:
A1 Time - Czas
Updated:
2014-11-02 08:34:30
Tags:
A1
Folders:
A1
Description:
A1 Time - Czas
Show Answers: