A2 Books - Książki

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. powieść
  novel [ˈnɒvl̩]
 2. nowela
  short story [ˈʃɔrt ˈstɔriː]
 3. literatura faktu
  nonfiction [nonfiction]
 4. fikcja literacka
  fiction [ˈfɪkʃən]
 5. nierealistyczny
  unrealistic [ˌənˌriːəˈlɪstɪk]
 6. fantastyczny
  fantastic [fænˈtæstɪk]
 7. fantastyka naukowa
  science fiction [ˈsaɪəns ˈfɪkʃən]
 8. narracja
  narration [næˈreɪʃən]
 9. narrator
  narrator [ˈnerˌeɪtər]
 10. główny bohater
  protagonist [pɹə.ˈtæ.gə.nɪst]
 11. postać
  character [ˈkʰæɹəktɚ]
 12. biografia
  biography [baɪˈɒɡɹəfi]
 13. autobiografia
  autobiography [ˌɔtəbaɪˈɑgrəfiː]
 14. bestseler
  bestseller [bestseller]
 15. zeszyt ćwiczeń
  workbook [workbook]
 16. instrukcja obsługi
  manual [ˈman.j(ʊ)əl]
 17. bajka
  fairy tale [ˈferiː ˈteɪl]
 18. gatunek literacki
  genre [(d)ʒɒnɹə]
 19. pamiętnik
  diary [ˈdaɪəri]
 20. słownik
  dictionary [ˈdɪkʃən(ə)ɹi]
 21. książka kucharska
  cookbook [cookbook]
 22. śpiewnik
  songbook [songbook]
 23. czytelnik
  reader [ˈriːdər]
 24. powieść historyczna
  historical novel [historical ˈnɑvəl]
 25. recenzja
  review [rɪˈvjuː]
 26. strona
  page [peɪdʒ]
 27. okładka
  cover [ˈkəvər]
 28. wydanie
  edition [əˈdɪʃən]
 29. fabuła
  plot [plɒt]
 30. wstęp
  preface [ˈprefəs]
 31. przedmowa
  foreword [ˈfɔrwərd]
 32. dedykacja
  inscription [ɪnˈskrɪpʃən]
 33. tom
  volume [ˈvɒl.juːm]
 34. spis treści
  table of contents [ˈteɪbəl əv kənˈtents]
 35. rozdział
  chapter [ˈtʃæptər]
 36. książka w twardej oprawie
  hardcover [ˈhɑrdˈkəvər]
 37. książka w miękkiej oprawie
  paperback [paperback]
 38. akapit
  paragraph [ˈpɛɹəɡɹæf]
 39. przewodnik
  guide [ɡaɪd]
 40. egzemplarz
  copy [kɒpiː]
 41. kratka
  leaf [liːf]
 42. książka w twardej oprawie
  hardback [ˈhɑrdˌbæk]
 43. książka w miękkiej oprawie
  softcover [softcover]
 44. książka w miękkiej oprawie
  softback [ˈsɔfˌbæk]
 45. papier
  paper [ˈpeɪpə]
 46. rękopis
  manuscript [ˈmænjəˌskrɪpt]
 47. wydawać książkę
  issue a book [ˈɪʃuː ə ˈbʊk]
 48. publikować
  publish [ˈpʌblɪʃ]
 49. czytać
  read [riːd]
 50. przeczytać na głos
  read aloud [ˈriːd əˈlæʊd]
 51. mol książkowy
  bookworm [ˈbʊkˌwərm]
 52. powieściopisarz
  novelist [ˈnɑvlɪst]
 53. wydawca
  publisher [ˈpʌblɪʃɚ]
 54. publikacja
  publication [ˌpʌblɪˈkeɪʃən]
 55. pożyczyć książkę
  borrow a book [ˈbɑroʊ ə ˈbʊk]
 56. przetłumaczyć
  translate [tɹɑːnz'leɪt]
 57. przekartkować
  leaf through [ˈliːf ˈθruː]
 58. przeskanować
  scan [skæn]
 59. przeglądać
  skim [skɪm]
 60. zapierający dech w piersiach
  breathtaking [ˈbɹɛθˌteɪ.kɪŋ]
 61. dziennik
  journal [ˈdʒɜrnəl]
 62. wspomnienia
  memories [ˈmemriːz]
 63. dobry do czytania w łożku
  good bedtime reading [ˈgʊd bedtime ˈredɪŋ]
Author
ID
287729
Card Set
A2 Books - Książki
Description
A2 Books - Książki
Updated
Show Answers