A2 Feelings and Emotions - Uczucia i Emocje

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. pogodny
  cheerful [ˈtʃɪrfəl]
 2. emocje
  emotions [ɪˈmoʊʃənz]
 3. radość
  joy [dʒɔɪ]
 4. smutek
  sadness [sadness]
 5. strach
  fear [fiə]
 6. szczęście
  happiness [ˈhæpiːnəs]
 7. nienawiść
  hatred [ˈheɪtrɛd]
 8. nadzieja
  hope [həʊp]
 9. pełen nadziei
  hopeful [ˈhoʊpfəl]
 10. beznadziejny
  hopeless [ˈhoʊpləs]
 11. beznadziejność
  hopelessness [hopelessness]
 12. zmęczony
  tired [taɪə(ɹ)d]
 13. zmeczenie
  tiredness [tiredness]
 14. zmartwienie
  worry [ˈwʌri]
 15. emocjonalny
  emotional [ɨˈmoʊʃɨnəl]
 16. złość
  anger [ˈæŋ.ɡɚ]
 17. podekscytowany
  excited [ɛksaɪtɛd]
 18. cieszyć się z
  glad about [ˈglæd əˈbæʊt]
 19. śmiech
  laughter [ˈlɑːftə]
 20. szok
  shock [ʃɒk]
 21. zszokowany
  shocked [ʃɒkt]
 22. zmartwiony
  worried [ˈwʌrid]
 23. zły
  angry [ˈæŋ.ɡri]
 24. lubić
  like [laɪk]
 25. zaskakiwać
  surprise [səˈpɹaɪz]
 26. martwić się
  worry [ˈwʌri]
 27. straszyć
  frighten [ˈfraɪtən]
 28. śmiać się
  laugh [lɑːf]
 29. płakać
  cry [kɹaɪ̯]
 30. nie móc znieść
  can't stand [can't ˈstænd]
 31. przestraszyć
  scare [ˈsker]
 32. wystraszony
  scared [skɛəd]
 33. przestraszony
  frighten [ˈfraɪtən]
 34. przerażony
  frighten [ˈfraɪtən]
 35. być zaniepokojonym
  be concerned about [ˈbiː kənˈsərnd əˈbæʊt]
 36. być niespokojnym o
  be anxious about [ˈbiː ˈæŋ(k)ʃəs əˈbæʊt]
 37. obawiać się
  be afraid of [ˈbiː əˈfreɪd əv]
 38. być zmartwionym
  be worried about [ˈbiː ˈwəriːd əˈbæʊt]
 39. znudzony
  bored [ˈbɔrd]
 40. zainteresowany
  interested in [ˈɪntrəstəd ˈɪn]
 41. zainteresowany kimś
  keen on sb [ˈkiːn ˈɔn sb]
 42. mieć zapał do
  be eager to do [ˈbiː ˈiːgər tə ˈduː]
 43. być dumny z
  be proud of [ˈbiː ˈpræʊd əv]
 44. rozkosz
  delight [dəˈlaɪt]
 45. komfort
  comfort [ˈkʌm.fət]
 46. szczęście
  luck [ˈlʌk]
 47. szczęśliwy
  lucky [ˈlʌki]
 48. pomyślność
  fortune [ˈfɔːtjuːn]
 49. wznosić okrzyki radości
  cheer [tʃɪə]
Author:
marko4
ID:
287736
Card Set:
A2 Feelings and Emotions - Uczucia i Emocje
Updated:
2014-11-02 08:39:28
Tags:
A2
Folders:
A2
Description:
A2 Feelings and Emotions - Uczucia i Emocje
Show Answers: