A2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. kwiat
  flower [ˈfləʊə]
 2. roślina
  plant [plɑːnt]
 3. las
  forest [ˈfɒɹ.ɪst]
 4. drewno
  wood [wʊd]
 5. trawa
  grass [ɡɹɑːs]
 6. liść
  leaf [liːf]
 7. łąka
  meadow [ˈmɛdəʊ]
 8. tulipan
  tulip [ˈtuːləp]
 9. róża
  rose [rəʊz]
 10. kaktus
  cactus [ˈkæktʊs]
 11. roślina doniczkowa
  pot plant [ˈpɑt ˈplænt]
 12. zioło
  herb [hɜː(ɹ)b]
 13. jaśmin
  jasmine [ˈdʒæzmən]
 14. koniczyna
  clover [ˈkləʊ.və(ɹ)]
 15. korzeń
  root [ruːt]
 16. łodyga
  stem [stɛm]
 17. krzak
  bush [bʊʃ]
 18. leśniczy
  forester [ˈfɔrəstər]
 19. zrywać kwiaty
  pick flowers [ˈpɪk ˈflæʊrz]
 20. palma
  palm [pɑːm]
 21. szyszka
  cone [ˈkoʊn]
 22. kwitnąć
  bloom [ˈbluːm]
 23. bukiet kwiatów
  bouquet of flowers [boʊˈkeɪ əv ˈflæʊrz]
 24. trzcina
  reed [reːt]
 25. gałąź
  branch [bɹæntʃ]
 26. trawnik
  lawn [lɔːn]
 27. rosnąć
  grow [ɡɹəʊ]
 28. owoc
  fruit [fɹuːt]
 29. warzywo
  vegetable [ˈvedʒtəbl]
 30. pień
  trunk [t(ʃ)ɹʌŋk]
 31. sadzić
  plant [plɑːnt]
 32. słonecznik
  sunflower [ˈsʌnˌflawər]
Author:
marko4
ID:
287737
Card Set:
A2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny
Updated:
2014-11-02 08:39:15
Tags:
A2
Folders:
A2
Description:
A2 Flowers and Plants - Kwiaty i Rośliny
Show Answers: