A2 Friendship and Love - Przyjaźń i Miłość

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. przyjaźń
  friendship [ˈfrenˌʃɪp]
 2. przyjaciel
  friend [fɹɛnd]
 3. kolega z pracy
  colleague [ˈkɑliːg]
 4. kumpel
  buddy [bʌ.di]
 5. towarzysz
  companion [kəmˈpænjən]
 6. wspólny przyjaciel
  mutual friend [ˈmjuːtʃəwəl ˈfrend]
 7. miłość
  love [lʌv]
 8. związek
  relationship [ɹɪˈleɪʃənˌʃɪp]
 9. pierwsza miłość
  first love [ˈfərst ˈləv]
 10. list miłosny
  love letter [ˈləv ˈletər]
 11. narzeczony
  fiance [ˌfiːˌɑnˈseɪ]
 12. narzeczona
  fiancee [ˌfiːˌɑnˈseɪ]
 13. dziewczyna
  girlfriend [ɡəːlˌfrɛnd]
 14. chłopak
  boyfriend [ˈbɔɪ.ˌfrɛnd]
 15. zaręczyny
  engagement [ɪnˈgeɪdʒmənt]
 16. ukochany
  beloved [bɪˈlʌvɪd]
 17. randka
  date [deɪt]
 18. kumpel
  mate [meɪt]
 19. kumpel
  pal [pal]
 20. prawdziwy przyjaciel
  true friend [ˈtruː ˈfrend]
 21. sojusznik
  ally [əˈlaɪ]
 22. miłość platoniczna
  platonic relationship [pləˈtɑnɪk relationship]
 23. lojalny
  loyal [løjaːl]
 24. lojalność
  loyalty [ˈlɔɪltiː]
 25. miłość od pierwszego wejrzenia
  love at first sight [ˈləv ət ˈfərst ˈsaɪt]
 26. zakochać się po uszy
  fall head over heels in love [ˈfɔl ˈhed ˈoʊvər ˈhiːlz ˈɪn ˈləv]
 27. lubić się
  to get on [tə ˈget ˈɔn]
 28. partner
  partner [pârtner]
 29. nielojalny
  disloyal [dɪsˈlɔɪl]
 30. nieuczciwy
  dishonest [dɨˈsɑnɪst]
 31. obgadywać kogoś
  talk behind sb backs [ˈtɔk bɪˈhaɪnd sb ˈbæks]
 32. czuć
  feel [fiːl]
 33. nie lubić
  dislike [dɪsˈlʌɪk]
 34. irytować kogoś
  annoy [əˈnɔɪ]
 35. podziwiać
  admire [ədˈmʌɪə]
 36. troszczyć się o kogoś
  care for [ˈker fər]
 37. nienawidzić
  hate [heɪt]
 38. kochać
  love [lʌv]
Author:
marko4
ID:
287738
Card Set:
A2 Friendship and Love - Przyjaźń i Miłość
Updated:
2014-11-02 08:39:02
Tags:
A2
Folders:
A2
Description:
A2 Friendship and Love - Przyjaźń i Miłość
Show Answers: