A2 Shopping - Zakupy

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. zakupy
  shopping [ˈʃɑpɪŋ]
 2. supermarket
  supermarket [supermarket]
 3. kwiaciarnia
  florist [ˈflɔrɪst]
 4. księgarnia
  bookstore [bookstore]
 5. piekarnia
  bakery [ˈbeɪ.kə.ri]
 6. sklep odzieżowy
  clothes shop [ˈkloʊðz ˈʃɑp]
 7. sklep z butami
  shoe shop [ˈʃuː ˈʃɑp]
 8. sklep z zabawkami
  toy shop [ˈtɔɪ ˈʃɑp]
 9. warzywniak
  greengrocer [ˈɡɹinˌɡɹəʊs.ə(ɹ)]
 10. galeria handlowa
  shopping mall [ˈʃɑpɪŋ ˈmɔl]
 11. hipermarket
  hypermarket [ˈhaɪpərˌmɑrkət]
 12. dom towarowy
  department store [dɪˈpɑrtmənt ˈstɔr]
 13. sklep ogrodniczy
  garden shop [ˈgɑrdən ˈʃɑp]
 14. kawiarnia
  cafe shop [kæˈfeɪ ˈʃɑp]
 15. księgarnia
  bookshop [bookshop]
 16. sklep
  store [stɔʁ]
 17. tani
  cheap [tʃiːp]
 18. drogi
  expensive [ɪkˈspɛnsɪv]
 19. zakup
  purchase [ˈpɜːtʃəs]
 20. kasa w sklepie
  checkout [ˈtʃekˌæʊt]
 21. klient
  client [ˈklaɪ.ənt]
 22. cena
  price [pɹaɪs]
 23. witryna sklepowa
  shop window [ˈʃɑp ˈwɪndoʊ]
 24. reszta
  change [tʃeɪndʒ]
 25. witryna sklepowa
  display window [dɪˈspleɪ ˈwɪndoʊ]
 26. witryna sklepowa
  store window [ˈstɔr ˈwɪndoʊ]
 27. klient
  customer [ˈkəstəmər]
 28. butik
  boutique [buːˈtiːk]
 29. etykieta
  label [ˈleɪbəl]
 30. kosztować
  cost [kɒst]
 31. iść na zakupy
  go shopping [ˈgoʊ ˈʃɑpɪŋ]
 32. rozglądać się po sklepach
  shop around [ˈʃɑp əˈræʊnd]
 33. wycenić
  price [pɹaɪs]
 34. płacić kartą kredytową
  pay by credit card [ˈpeɪ ˈbaɪ ˈkredɪt ˈkɑrd]
 35. gotówka
  cash [kæʃ]
 36. na kredyt
  on credit [ˈɔn ˈkredɪt]
 37. zakupy w sieci
  online shopping [ˈɔnˈlaɪn ˈʃɑpɪŋ]
 38. sklep internetowy
  online shop [ˈɔnˈlaɪn ˈʃɑp]
 39. sklep internetowy
  internet shop [ˈɪntərˌnet ˈʃɑp]
 40. wydawać
  spend [spɛnd]
 41. metka z ceną
  price tag [ˈpraɪs ˈtæg]
 42. targowisko
  market place [ˈmɑrkət ˈpleɪs]
 43. jarmark
  fair [fɛə]
 44. stać w kolejce
  queue [kjuː]
 45. kolejka
  queue [kjuː]
 46. forma płatności
  payment method [ˈpeɪmənt ˈmeθəd]
 47. opakowywać
  wrap [ræp]
 48. jakość
  quality [ˈkwɒl.ɪ.ti]
 49. wada
  defect [ˈdiːfɛkt]
 50. wadliwy
  defective [dɪˈfektɪv]
 51. magazyn
  warehouse [ˈwerˌhæʊs]
 52. drogeria
  chemist [ˈkɛmɪst]
 53. handlowy
  commercial [kɔ.mɛʁ.sjal]
 54. obniżyć cenę
  reduce the price [rɪˈduːs ðə ˈpraɪs]
 55. korzystny
  favourable [favourable]
 56. niekorzystny
  unfavourable [unfavourable]
 57. lista zakupów
  shopping list [ˈʃɑpɪŋ ˈlɪst]
 58. artykuł
  article [ˈɑːtɪkəl]
 59. artykuł spożywczy
  foodstuff [ˈfuːdˌstəf]
 60. polecić
  recommend [ˌrekəˈmend]
 61. salon fryzjerski
  hairdresser's [hairdresser's]
 62. zakład krawiecki
  tailor's shop [tailor's ˈʃɑp]
 63. świadczyć usługi
  offer services [ˈɔfər ˈsərvəsɪz]
 64. usługa
  service [ˈsɜːvɪs]
 65. firma usługowa
  service company [ˈsərvəs ˈkəmpniː]
Author:
marko4
ID:
287752
Card Set:
A2 Shopping - Zakupy
Updated:
2014-11-02 08:35:35
Tags:
A2
Folders:
A2
Description:
A2 Shopping - Zakupy
Show Answers: