B1 Chores and Housekeeping - Prace Domowe i Utrzymanie Domu

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. przewietrzyć
  air [ɛə]
 2. wentylować
  ventilate [ˈventəˌleɪt]
 3. mop
  mop [mɒp]
 4. zmywak
  mop [mɒp]
 5. płyn do mycia
  washing-up liquid [washing-up ˈlɪkwəd]
 6. odkurzać
  hoover [ˈhuːvər]
 7. odkurzacz
  vacuum cleaner [ˈvækjuːm ˈkliːnər]
 8. zmywać naczynia
  wash up [ˈwɔʃ ˈəp]
 9. posprzątać
  tidy [ˈtaɪdi]
 10. sprzątać
  clean up [ˈkliːn ˈəp]
 11. odkurzać odkurzaczem
  vacuum [ˈvækjuəm]
 12. zamiatać
  sweep [swiːp]
 13. zamiatać
  broom [bɹuːm]
 14. relaksować się
  relax [rɪˈlæks]
 15. odpoczywać
  have a rest [ˈhæv ə ˈrest]
 16. pościelić
  make a bed [ˈmeɪk ə ˈbed]
 17. załadować pralkę
  load a washer [ˈloʊd ə ˈwɔʃər]
 18. opróżnić pralkę
  empty a washer [ˈem(p)tiː ə ˈwɔʃər]
 19. przygotować
  prepare [pɹɪˈpɛː]
 20. porządki
  cleaning [ˈkliːnɪŋ]
 21. praca domowa
  housework [ˈhæʊsˌwərk]
 22. prowadzenie domu
  homemaking [homemaking]
 23. opieka nad dzieckiem
  child care [ˈtʃaɪld ˈker]
 24. remonty domowe
  household repairs [ˈhæʊsˌhoʊld rɪˈperz]
 25. opiekować się dzieckiem
  look after child [ˈlʊk ˈæftər ˈtʃaɪld]
 26. być odpowiedzialnym za
  be in charge of [ˈbiː ˈɪn ˈtʃɑrdʒ əv]
 27. higiena
  hygiene [ˈhaɪdʒiːn]
 28. urządzenia usprawniające pracę
  labor-saving devices [labor-saving dɪˈvaɪsɪz]
 29. narzędzie
  tool [tuːl]
 30. domowy
  domestic [dəˈmestɪk]
 31. pomoc domowa
  domestic help [dəˈmestɪk ˈhelp]
 32. zadanie
  task [tɑːsk]
 33. służący
  servant [ˈsɜːvənt]
 34. harówka
  drudgery [ˈdrədʒriː]
 35. urządzenia sanitarne
  sanitary facilities [ˈsænəˌteriː fəˈsɪlətiːz]
 36. przygotowanie posiłku
  food preparation [ˈfuːd ˌprepəˈreɪʃən]
 37. szafka kuchenna
  kitchen cabinet [ˈkɪtʃən ˈkæbnɪt]
 38. ścielenie łóżka
  bed-making [bed-making]
 39. prześcieradło
  bedsheet [ˈbedˌʃiːt]
 40. przykry obowiązek
  chore [tʃɔː]
 41. usuwać liście z rynny
  remove leaves from rain gutter [rɪˈmuːv ˈliːvz ˈfrəm ˈreɪn ˈgətər]
 42. myć okno
  wash window [ˈwɔʃ ˈwɪndoʊ]
 43. zamiatać wycieraczkę
  sweep doormat [ˈswiːp doormat]
 44. wynieść śmieci
  take out the trash [ˈteɪk ˈæʊt ðə ˈtræʃ]
 45. czyścić basen
  clean the pool [ˈkliːn ðə ˈpuːl]
 46. schludny i czysty
  neat and clean [ˈniːt ənd ˈkliːn]
 47. układanie rzeczy
  storing of belongings [ˈstɔrɪŋ əv belongings]
 48. zabrudzona powierzchnia
  dirty surface [ˈdərtiː ˈsərfəs]
 49. środek powierzchniowo czynny
  surfactant [sərˈfæktənt]
 50. proszek do prania
  washing powder [ˈwɔʃɪŋ ˈpæʊdər]
 51. twarda woda
  hard water [ˈhɑrd ˈwɔtər]
 52. miękka woda
  soft water [ˈsɔft ˈwɔtər]
 53. urzymanie domu
  home maintenance [ˈhjuːm ˈmeɪntnəns]
 54. utrzymanie trawnika
  lawn care [ˈlɔniː ˈker]
 55. rutynowy
  routine [ruːˈtiːn]
 56. zrób to sam
  do it yourself [ˈduː ˈɪt jərˈself]
 57. sklep ze sprzętem
  hardware stores [ˈhɑrdˌwer ˈstɔrz]
 58. naprawa
  repair [ɹɪˈpɛə]
 59. naprawiać
  fix [ˈfɪks]
 60. reperować
  repair [ɹɪˈpɛə]
 61. zrób to sam
  DIY [ˌdiːaɪˈwaɪ]
 62. kosiarka
  mower [ˈməʊ.ə(r)]
 63. majsterkowanie
  DIY [ˌdiːaɪˈwaɪ]
 64. zbierać śmieci
  collect litter [ˈkɑlɪkt ˈlɪtər]
 65. śmietniczka
  dustpan [ˈdəsˌpæn]
 66. zmiotka
  duster [ˈdʌstə]
 67. wiadro
  bucket [ˈbʌkɪt]
 68. mycie okien
  window-cleaning [window-cleaning]
 69. szmatka
  cloth [klɒθ]
 70. pranie
  washing [ˈwɒʃɪŋ]
 71. deska do prasowania
  ironing board [ˈaɪrnɪŋ ˈbɔrd]
 72. ręcznik papierowy
  paper towel [ˈpeɪpər ˈtæʊl]
 73. czyścić
  clean [kliːn]
 74. wietrzyć
  air [ɛə]
 75. myć samochód
  wash the car [ˈwɔʃ ðə ˈkɑr]
 76. gwóźdź
  nail [neɪl]
 77. kleszcze
  tongs [tɒŋz]
 78. śruba
  screw [ˈskruː]
 79. obcęgi
  pliers [ˈplaɪ.ə(ɹ)z]
 80. szczypce
  pliers [ˈplaɪ.ə(ɹ)z]
 81. narzędzie ręczne
  hand tool [ˈhænd ˈtuːl]
 82. łącznik
  fastener [ˈfæsnər]
 83. szpilka
  pin [pɪn]
 84. zszywka
  staple [ˈsteɪ.pl]
Author:
marko4
ID:
287763
Card Set:
B1 Chores and Housekeeping - Prace Domowe i Utrzymanie Domu
Updated:
2014-11-02 08:15:16
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Chores and Housekeeping - Prace Domowe i Utrzymanie Domu
Show Answers: