B1 Desserts Drinks Beverages - Desery i Napoje

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. deser
  dessert [dɪˈzɜːt]
 2. herbatniki
  biscuits [ˈbɪskəts]
 3. słodka bułeczka
  muffin [ˈmʌfɪn]
 4. ciasto
  cake [keɪk]
 5. tort urodzinowy
  birthday cake [ˈbərθˌdeɪ ˈkeɪk]
 6. tort weselny
  wedding cake [ˈwedɪŋ ˈkeɪk]
 7. sernik
  cheesecake [cheesecake]
 8. biszkopt
  sponge cake [ˈspəndʒ ˈkeɪk]
 9. szarlotka
  apple pie [ˈæpəl ˈpaɪ]
 10. pączek
  doughnut [ˈdəʊnʌt]
 11. drożdżówka
  bun [bʌn]
 12. cukierek
  candy [ˈkændi]
 13. piernik
  gingerbread [ˈdʒɪndʒərˌbred]
 14. lody
  ice cream [ˈaɪs ˈkriːm]
 15. czekolada
  chocolate [ˈtʃɒklət]
 16. lukier
  frosting [ˈfrɒst.ɪŋ]
 17. galaretka
  jelly [ˈdʒɛl.i]
 18. lizak
  lollipop [lɒl.i.pɒp]
 19. marcepan
  marzipan [ˈmɑrtsəˌpɑn]
 20. beza
  meringue [məˈræŋ]
 21. mus owocowy
  mousse [muːs]
 22. placek
  pie [pʌɪ]
 23. lody na patyku
  ice lolly [ˈaɪs ˈlɑliː]
 24. pudding
  pudding [ˈpʊd.ɪŋ]
 25. sorbet
  sorbet [ˈʃərbət]
 26. gofr
  waffle [ˈwɒ.fl]
 27. cukierek
  sweet [swiːt]
 28. lukier
  icing [ˈaɪsɪŋ]
 29. ciasto drożdżowe
  dough [dəʊ]
 30. cukier waniliowy
  vanilla sugar [vəˈnɪlə ˈʃʊgər]
 31. suszone owoce
  dried fruit [ˈdraɪd ˈfruːt]
 32. nadzienie
  filling [ˈfɪlɪŋ]
 33. wyroby cukiernicze
  confectionery [confectionery]
 34. napój
  drink [dɹɪŋk]
 35. napój
  beverage [ˈbevrɪdʒ]
 36. piwo bezalkoholowe
  non-alcoholic beer [non-alcoholic ˈbɪr]
 37. piwo
  beer [bɪə]
 38. cappuccino
  cappuccino [ˌkæpəˈtʃiːnoʊ]
 39. kakao
  cocoa [ˈkəʊ.kəʊ]
 40. kawa
  coffee [ˈkɒf.i]
 41. czarna kawa
  black coffee [ˈblæk ˈkɔfiː]
 42. kawa bezkofeinowa
  decaffeinated coffee [diːˈkæfəneɪtəd ˈkɔfiː]
 43. kawa z mlekiem
  coffee with milk [ˈkɔfiː ˈwɪð ˈmɪlk]
 44. kawa rozpuszczalna
  instant coffee [ˈɪnstənt ˈkɔfiː]
 45. sok
  juice [dʒuːs]
 46. sok pomarańczowy
  orange juice [ˈɑrɪndʒ ˈdʒuːs]
 47. woda mineralna
  mineral water [ˈmɪnrəl ˈwɔtər]
 48. woda gazowana
  sparkling water [ˈspɑrkəlɪŋ ˈwɔtər]
 49. woda niegazowana
  still water [ˈstɪl ˈwɔtər]
 50. herbata
  tea [tiː]
 51. herbata mrożona
  iced tea [ˈaɪst ˈtiː]
 52. herbata zielona
  green tea [ˈgriːn ˈtiː]
 53. wino
  wine [waɪn]
 54. wódka
  vodka [ˈvɒdkə]
Author:
marko4
ID:
287768
Card Set:
B1 Desserts Drinks Beverages - Desery i Napoje
Updated:
2014-11-02 08:20:11
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Desserts Drinks Beverages - Desery i Napoje
Show Answers: