B1 Holiday Accommodation - Zakwaterowanie Wakacyjne

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. pole kempingowe
  camp-site [camp-site]
 2. pensjonat
  guesthouse [ˈgestˌhæʊs]
 3. nocleg ze śniadaniem
  bed and breakfast [ˈbed ənd ˈbrekfəst]
 4. gość
  guest [ɡɛst]
 5. schronisko młodzieżowe
  youth hostel [ˈjuːθ ˈhɑstəl]
 6. hotel
  hotel [həʊˈtɛl]
 7. ekskluzywny
  exclusive [ɪkˈsklu.sɪv]
 8. zakwaterowanie wakacyjne
  holiday accommodation [ˈhɑləˌdeɪ əˌkɑməˈdeɪʃən]
 9. luksusowy
  luxurious [ˈlʌks.jʊə(ɹ).i.əs]
 10. bagaż
  baggage [ˈbæɡɪdʒ]
 11. bagaż podręczny
  carry-on baggage [ˈkæriːˌɔn ˈbægɪdʒ]
 12. bagaż
  luggage [ˈlʌɡɪdʒ]
 13. bagaż podręczny
  hand baggage [ˈhænd ˈbægɪdʒ]
 14. bagaż podręczny
  hand luggage [ˈhænd ˈləgɪdʒ]
 15. ośrodek wypoczynkowy
  holiday resort [ˈhɑləˌdeɪ rɪˈzɔrt]
 16. ośrodek wakacyjny
  vacation resort [veɪˈkeɪʃən rɪˈzɔrt]
 17. krótki pobyt
  short stay [ˈʃɔrt ˈsteɪ]
 18. widok
  view [vjuː]
 19. rozpakować
  unpack [ˌənˈpæk]
 20. spakować
  pack [pæk]
 21. kemping
  campground [ˈkæmpˌgræʊnd]
 22. kemping
  campsite [ˈkæmpˌsaɪt]
 23. zakwaterowanie w własnym wyżywieniem
  self-catering accommodation [self-catering əˌkɑməˈdeɪʃən]
 24. niedrogi hotel
  budget hotel [ˈbədʒət hoʊˈtel]
 25. motel
  motel [mǒteːl]
 26. zarezerwować
  book [bʊk]
 27. pokój hotelowy
  hotel room [hoʊˈtel ˈruːm]
 28. rezerwacja online
  online booking [ˈɔnˈlaɪn ˈbʊkɪŋ]
 29. stawka
  rate [ɹeɪt]
 30. pokój jednoosobowy
  single room [ˈsɪŋgəl ˈruːm]
 31. obsługa pokojowa
  room service [ˈruːm ˈsərvəs]
 32. recepcja
  reception desk [rɪˈsepʃən ˈdesk]
 33. zameldowanie w hotelu
  check-in [ˈtʃekˌɪn]
 34. pełne wyżywienie
  full board [ˈfʊl ˈbɔrd]
 35. wymeldowanie
  check-out [check-out]
 36. wyposażenie
  facilities [fəˈsɪlətiːz]
 37. częściowe wyżywienie
  half board [ˈhæf ˈbɔrd]
 38. nocleg
  night [naɪt]
 39. portier
  porter [ˈpɔrtər]
 40. portier
  doorman [doorman]
 41. ranczo
  ranch [ɹæntʃ]
 42. rezerwowanie wakacji
  booking holiday [ˈbʊkɪŋ ˈhɑləˌdeɪ]
 43. pub
  pub [pʌb]
 44. hotel pięcio gwiazdkowy
  five-star hotel [ˈfaɪvˈstɑr hoʊˈtel]
Author:
marko4
ID:
287771
Card Set:
B1 Holiday Accommodation - Zakwaterowanie Wakacyjne
Updated:
2014-11-02 08:21:12
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Holiday Accommodation - Zakwaterowanie Wakacyjne
Show Answers: