B1 Meals and Cooking - Posiłki i Gotowanie

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. piramida żywieniowa
  nutritional pyramid [nutritional ˈpɪrəˌmɪd]
 2. piecznie
  baking [ˈbeɪkɪŋ]
 3. gotowanie
  cooking [ˈkʊ.kɪŋ]
 4. smażenie
  frying [ˈfriːɪŋ]
 5. podgrzewanie
  heating [ˈhiːtɪŋ]
 6. gotowanie na parze
  steaming [ˈstiːm.ɪŋ]
 7. surowy
  raw [ɹɔː]
 8. ugotowany
  cooked [ˈkʊkt]
 9. przepis
  recipe [ˈɹɛs.ɪ.pi]
 10. piec
  bake [beɪk]
 11. grilować
  grill [ɡɹɪl]
 12. siekać
  chop [tʃɒp]
 13. ubijać
  beat [biːt]
 14. gotować
  cook [kʊk]
 15. smarować tłuszczem
  grease [ɡriːs]
 16. słodzić
  sweeten [ˈswiːtən]
 17. przyprawiać
  season [ˈsiːzən]
 18. smażyć
  fry [fɹaɪ]
 19. kroić
  cut [kʌt]
 20. przypalić
  burn [bɜː(r)n]
 21. rozgotować
  overcook [overcook]
 22. podgrzać
  heat up [ˈhiːt ˈəp]
 23. piec mięso
  roast [rəʊst]
 24. wstrząsać
  shake [ˈʃeɪk]
 25. dusić
  stew [stʃjʉː]
 26. wędzić
  smoke [sməʊk]
 27. miksować
  mix [ˈmɪks]
 28. próbować
  try [traɪ]
 29. nadziewać
  stuff [stʌf]
 30. zagęszczać
  thicken [ˈθɪkən]
 31. smarować
  spread [spɹɛd]
 32. podawać posiłek
  serve [səːv]
 33. rozgotowany
  overcooked [overcooked]
 34. gorzki
  bitter [ˈbɪtə]
 35. kwaśny
  sour [ˈsæʊr]
 36. smakowity
  savoury [savoury]
 37. smaczny
  tasty [ˈteɪstiː]
 38. niesmaczny
  tasteless [ˈteɪstləs]
 39. wyśmienity
  delicious [dəˈlɪʃəs]
 40. łagodny
  mild [ˈmaɪld]
 41. oleisty
  oily [ˈɔɪliː]
 42. przystawka
  starter [ˈstɑrtər]
 43. śniadanie
  breakfast [ˈbɹɛkfəst]
 44. obiad
  dinner [ˈdɪnə]
 45. kolacja
  supper [ˈsəpər]
 46. główne danie
  main dish [ˈmaɪn ˈdɪʃ]
 47. zupa
  soup [suːp]
 48. słodki
  sweet [swiːt]
 49. deser
  afters [ˈæftərz]
 50. deser
  sweet [swiːt]
 51. deser
  pudding [ˈpʊd.ɪŋ]
 52. frytki
  chips [ʃips]
 53. jajko gotowane
  boiled egg [ˈbɔɪld ˈeg]
 54. jajko sadzone
  fried egg [ˈfraɪd ˈeg]
 55. przekąska
  snack [snæk]
 56. pizza
  pizza [ˈpiːtsə]
 57. pieczony indyk
  roast turkey [ˈroʊst ˈtərkiː]
 58. sushi
  sushi [ˈsʊʃi]
 59. omlet
  omelette [ˈɒm.lət]
 60. kotlet schabowy
  pork chop [ˈpɔrk ˈtʃɑp]
 61. chrupiący
  crunchy [ˈkrəntʃiː]
 62. danie
  dish [dɪʃ]
Author:
marko4
ID:
287776
Card Set:
B1 Meals and Cooking - Posiłki i Gotowanie
Updated:
2014-11-02 08:20:47
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Meals and Cooking - Posiłki i Gotowanie
Show Answers: