B1 Plurale Tantum - Rzeczownik w liczbie mnogiej

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. gimnastyka
  gymnastics [dʒɪmˈnæs.tɪks]
 2. lekkoatletyka
  athletics [æθˈletɪks]
 3. gra w strzałki
  darts [ˈdɑrts]
 4. spodnie
  trousers [ˈtræʊzərz]
 5. rajstopy
  tights [taɪts]
 6. dżinsy
  jeans [dʒiːnz]
 7. krótkie spodenki
  shorts [ʃɔː(ɹ)ts]
 8. okulary
  glasses [ˈglæsɪz]
 9. okulary przeciwsłoneczne
  sunglasses [ˈsənˌglæsɪz]
 10. majtki
  pants [pants]
 11. pończochy
  stockings [ˈstɑkɪŋz]
 12. piżama
  pyjamas [pədʒɑːməz]
 13. ogrodniczki
  dungarees [ˌdʌŋ.ɡəˈɹiːz]
 14. kalesony
  long johns [ˈlɔŋ ˈdʒɑnz]
 15. kalosze
  wellingtons [ˈwelɪŋtənz]
 16. nożyczki
  scissors [ˈsɪzəz]
 17. domino
  dominoes [ˈdɒmɪnəʊz]
 18. schody
  stairs [ˈstɛəs]
 19. fundament
  foundations [fæʊnˈdeɪʃənz]
 20. obrzeża
  outskirts [ˈæʊtˌskərts]
 21. korki uliczne
  traffic jams [ˈtræfɪk ˈdʒæmz]
 22. sygnalizacja świetlna
  traffic lights [ˈtræfɪk ˈlaɪts]
 23. sekator
  shears [ˈʃɪəz]
 24. siedziba
  headquarters [ˌhɛdˈkwɔːtəz]
 25. zapalenie oskrzeli
  bronchitis [brɑnˈkaɪtəs]
 26. zapalenie wyrostka
  appendicitis [əˈpɛnd.ɪ.saɪt.əs]
 27. skrzyżowanie
  crossroads [ˈkrɔsˌroʊdz]
 28. spaliny
  exhaust fumes [ɪgˈzɔst ˈfjuːmz]
 29. fizyka
  physics [ˈfɪz.ɪks]
 30. matematyka
  mathematics [mæθ(ə)ˈmætɨks]
 31. cieśnina
  straits [ˈstreɪts]
 32. polityka
  politics [ˈpɒl.ɪ.tɪks]
 33. słuchawki
  headphones [ˈhedˌfoʊnz]
 34. estetyka
  aesthetics [ɛsˈθɛt.ɪks]
 35. grafika
  graphics [ˈgræfɪks]
 36. trema
  jitters [ˈdʒɪtərz]
 37. jałmużna
  alms [ɑːmz]
 38. kleszcze
  tongs [tɒŋz]
 39. obcęgi
  pliers [ˈplaɪ.ə(ɹ)z]
 40. szczypce
  pliers [ˈplaɪ.ə(ɹ)z]
 41. fotonika
  photonics [foʊˈtɑnɪks]
 42. ubrania
  clothes [ˈkloʊðz]
 43. dudy
  bagpipes [ˈbægˌpaɪps]
 44. genitalia
  genitals [ˈdʒenətəlz]
 45. majtki
  briefs [ˈbriːfs]
 46. slipki
  underpants [ˈəndərˌpæns]
 47. aerobik
  aerobics [aerobics]
 48. matma
  maths [ˈmæθs]
 49. warcaby
  checkers [ˈtʃekərz]
 50. kręgle
  bowls [ˈboʊlz]
 51. władze
  authorities [əˈθɑrətiːz]
 52. przychód
  proceeds [proʊˈsiːdz]
 53. nieruchomość
  premises [ˈpreməsɪz]
Author
ID
287780
Card Set
B1 Plurale Tantum - Rzeczownik w liczbie mnogiej
Description
B1 Plurale Tantum - Rzeczownik w liczbie mnogiej
Updated
Show Answers