B1 Sporting Facilities - Pomieszczenia i Urządzenia Sportowe

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. kij golfowy
  golf club [ˈgɑlf ˈkləb]
 2. rakieta tenisowa
  tennis racket [ˈtenəs ˈrækət]
 3. łuk
  bow [bəʊ]
 4. kij bejsbolowy
  baseball bat [ˈbeɪsˌbɔl ˈbæt]
 5. kij hokejowy
  hockey stick [ˈhɑkiː ˈstɪk]
 6. strzała
  arrow [ˈaɹəʊ]
 7. kosz
  basket [ˈbɑːskɪt]
 8. obręcz kosza
  basket ring [ˈbæskɪt ˈrɪŋ]
 9. siatka
  net [nɛt]
 10. rakietka do tenisa stołowego
  table tennis bat [ˈteɪbəl ˈtenəs ˈbæt]
 11. łyżwy
  ice skates [ˈaɪs ˈskeɪts]
 12. łyżworolki
  roller skates [ˈroʊlər ˈskeɪts]
 13. sanie
  sledge [slɛdʒ]
 14. słupek bramki
  goalpost [ˈgoʊlˌpoʊst]
 15. poprzeczka bramki
  crossbar [ˈkrɔsˌbɑr]
 16. ławka
  bench [bɛntʃ]
 17. piłka
  ball [bɔːl]
 18. tyczka
  Pole [pəʊl]
 19. skrzynia
  box [bɒks]
 20. rękawice
  gloves [ˈgləvz]
 21. kask
  helmet [ˈhelmɪt]
 22. buty narciarskie
  ski boots [ˈskiː ˈbuːts]
 23. okulary narciarskie
  goggles [ˈɡɑ.ɡəlz]
 24. czapeczka bejsbolowa
  baseball cap [ˈbeɪsˌbɔl ˈkæp]
 25. boisko sportowe
  playground [playground]
 26. basen
  swimming pool [ˈswɪmɪŋ ˈpuːl]
 27. stadion
  stadium [ˈsteɪdiəm]
 28. tor wyścigowy
  racetrack [ˈreɪsˌtræk]
 29. skocznia narciarska
  ski jump [ˈskiː ˈdʒəmp]
 30. boisko do koszykówki
  basketball court [basketball ˈkɔrt]
 31. kort tenisowy
  tennis court [ˈtenəs ˈkɔrt]
 32. boisko do siatkówki
  volleyball court [ˈvɑliːˌbɔl ˈkɔrt]
 33. pole golfowe
  golf course [ˈgɑlf ˈkɔrs]
 34. siłownia
  gym [dʒɪm]
 35. złoty medal
  gold medal [ˈgoʊld ˈmedəl]
 36. srebrny medal
  silver medal [ˈsɪlvər ˈmedəl]
 37. brązowy medal
  bronze medal [ˈbrɑnz ˈmedəl]
 38. mistrzostwo
  championship [championship]
 39. puchar
  cup [kʌp]
 40. podium
  podium [ˈpəʊ.dɪi.ʌm]
 41. zawody
  competition [ˌkɒmpəˈtɪʃən]
 42. mecz
  match [mætʃ]
 43. olimpiada
  olympic games [əˈlɪmpɪk ˈgeɪmz]
 44. spadochron
  parachute [ˈpærəʃuːt]
 45. bolid
  Formula One car [ˈfɔrmjələ ˈwən ˈkɑr]
 46. narty
  skis [ˈskiːz]
 47. kula do kręgli
  bowling ball [ˈboʊlɪŋ ˈbɔl]
Author:
marko4
ID:
287788
Card Set:
B1 Sporting Facilities - Pomieszczenia i Urządzenia Sportowe
Updated:
2014-11-02 08:06:43
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Sporting Facilities - Pomieszczenia i Urządzenia Sportowe
Show Answers: