B1 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. podróżować
  get about [ˈget əˈbæʊt]
 2. przedostać się
  get across [ˈget əˈkrɔs]
 3. przetransportować
  get across [ˈget əˈkrɔs]
 4. dotrzeć do
  get across to [ˈget əˈkrɔs tə]
 5. przedostać się do
  get across to [ˈget əˈkrɔs tə]
 6. osiągnąć sukces
  get ahead [ˈget əˈhed]
 7. nie zostać w tyle
  get ahead [ˈget əˈhed]
 8. robić postępy
  get ahead [ˈget əˈhed]
 9. dogadać się
  get along [ˈget əˈlɔŋ]
 10. wychodzić
  get along [ˈget əˈlɔŋ]
 11. robić postępy
  get along [ˈget əˈlɔŋ]
 12. obejść
  get around [ˈget əˈræʊnd]
 13. krytykować
  get at [ˈget ət]
 14. zmierzać do
  get at [ˈget ət]
 15. mieć na myśli
  get at [ˈget ət]
 16. uciekać
  get away [ˈget əˈweɪ]
 17. uciec
  get away [ˈget əˈweɪ]
 18. wyjechać
  get away [ˈget əˈweɪ]
 19. wydostać się
  get away [ˈget əˈweɪ]
 20. Daj spokój!
  Get away! [ˈget əˈweɪ!]
 21. wracać do domu
  get back [ˈget ˈbæk]
 22. odzyskać
  get back [ˈget ˈbæk]
 23. powrócić do siebie
  get back together [ˈget ˈbæk təˈgeðər]
 24. wstawić się za
  get behind [ˈget bɪˈhaɪnd]
 25. dawać radę z
  get by with [ˈget ˈbaɪ ˈwɪð]
 26. zanotować
  get down [ˈget ˈdæʊn]
 27. wysiąść
  get down [ˈget ˈdæʊn]
 28. przybyć
  get in [ˈget ˈɪn]
 29. dotrzeć do domu
  get in [ˈget ˈɪn]
 30. wsiadać
  get in [ˈget ˈɪn]
 31. dotrzeć
  get in [ˈget ˈɪn]
 32. zaprzyjaźnić się z
  get in with [ˈget ˈɪn ˈwɪð]
 33. zainteresować się
  get into [ˈget ˈɪntuː]
 34. wejść w
  get into [ˈget ˈɪntuː]
 35. zainteresować się
  get it on [ˈget ˈɪt ˈɔn]
 36. wysiąść
  get off [ˈget ˈɔf]
 37. skończyć pracę
  get off [ˈget ˈɔf]
 38. wyruszyć
  get off [ˈget ˈɔf]
 39. Odwal się!
  Get off! [ˈget ˈɔf!]
 40. Puszczaj!
  Get off! [ˈget ˈɔf!]
 41. kontynuować
  get on [ˈget ˈɔn]
 42. robić postępy
  get on [ˈget ˈɔn]
 43. przyjaźnić się
  get on [ˈget ˈɔn]
 44. przyjaźnić się z
  get on with [ˈget ˈɔn ˈwɪð]
 45. wsiąść do
  get onto [ˈget ˈɔntuː]
 46. wychodzić na miasto
  get out [ˈget ˈæʊt]
 47. wyjmować
  get out [ˈget ˈæʊt]
 48. Spadaj!
  Get out! [ˈget ˈæʊt!]
 49. przekazać
  get over [ˈget ˈoʊvər]
 50. przedostać się
  get over [ˈget ˈoʊvər]
 51. przyjść
  get over [ˈget ˈoʊvər]
 52. połączyć się
  get through [ˈget ˈθruː]
 53. przejść
  get through [ˈget ˈθruː]
 54. połączyć się z
  get through to [ˈget ˈθruː tə]
 55. dojechać
  get to [ˈget tə]
 56. dotrzeć do
  get to [ˈget tə]
 57. spotykać się
  get together [ˈget təˈgeðər]
 58. schodzić się
  get together [ˈget təˈgeðər]
 59. wstać z łóżka
  get up [ˈget ˈəp]
 60. rozdać
  give away [ˈgɪv əˈweɪ]
 61. oddać
  give back [ˈgɪv ˈbæk]
 62. zwrócić
  give back [ˈgɪv ˈbæk]
 63. zwracać
  give back [ˈgɪv ˈbæk]
 64. poddać się
  give in [ˈgɪv ˈɪn]
 65. ustępować
  give in to [ˈgɪv ˈɪn tə]
 66. rozdać
  give out [ˈgɪv ˈæʊt]
 67. rozdawać
  give out [ˈgɪv ˈæʊt]
 68. wydać
  give out [ˈgɪv ˈæʊt]
 69. zaprzestać
  give over [ˈgɪv ˈoʊvər]
 70. Daj spokój!
  Give over! [ˈgɪv ˈoʊvər!]
 71. zaniechać
  give up [ˈgɪv ˈəp]
 72. poddać się
  give up [ˈgɪv ˈəp]
 73. ustąpić
  give up [ˈgɪv ˈəp]
 74. krążyć
  go about [ˈgoʊ əˈbæʊt]
 75. przejść
  go across [ˈgoʊ əˈkrɔs]
 76. gonić
  go after [ˈgoʊ ˈæftər]
 77. być przeciwko komuś
  go against [ˈgoʊ əˈgenst]
 78. posuwać się naprzód
  go ahead [ˈgoʊ əˈhed]
 79. iść do przodu z
  go ahead with [ˈgoʊ əˈhed ˈwɪð]
 80. kontynuować z
  go ahead with [ˈgoʊ əˈhed ˈwɪð]
 81. krążyć
  go around [ˈgoʊ əˈræʊnd]
 82. odejść
  go away [ˈgoʊ əˈweɪ]
 83. ustąpić
  go away [ˈgoʊ əˈweɪ]
 84. wyjechać
  go away [ˈgoʊ əˈweɪ]
 85. poprzedzić
  go before [ˈgoʊ bɪˈfɔr]
 86. mijać
  go by [ˈgoʊ ˈbaɪ]
 87. upływać
  go by [ˈgoʊ ˈbaɪ]
 88. wpaść
  go by [ˈgoʊ ˈbaɪ]
 89. spadać
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 90. pójść na dno
  go down [ˈgoʊ ˈdæʊn]
 91. wchodzić w
  go in [ˈgoʊ ˈɪn]
 92. wejść
  go into [ˈgoʊ ˈɪntuː]
 93. dodać gazu
  go it [ˈgoʊ ˈɪt]
 94. zrobić to samemu
  go it alone [ˈgoʊ ˈɪt əˈloʊn]
 95. wybuchnąć
  go off [ˈgoʊ ˈɔf]
 96. odejść
  go off [ˈgoʊ ˈɔf]
 97. zgasnąć
  go off [ˈgoʊ ˈɔf]
 98. kontynuować
  go on [ˈgoʊ ˈɔn]
 99. stać się
  go on [ˈgoʊ ˈɔn]
 100. wydarzyć się
  go on [ˈgoʊ ˈɔn]
 101. ciągnąć dalej
  go on [ˈgoʊ ˈɔn]
 102. upływać
  go on [ˈgoʊ ˈɔn]
 103. postępować
  go on [ˈgoʊ ˈɔn]
 104. iść na
  go on [ˈgoʊ ˈɔn]
 105. uruchomić się
  go on [ˈgoʊ ˈɔn]
 106. kontynuować
  go on with [ˈgoʊ ˈɔn ˈwɪð]
 107. Śmiało!
  Go on! [ˈgoʊ ˈɔn!]
 108. zgasnąć
  go out [ˈgoʊ ˈæʊt]
 109. wyjść
  go out [ˈgoʊ ˈæʊt]
 110. chodzić z kimś
  go out with [ˈgoʊ ˈæʊt ˈwɪð]
 111. przejrzeć
  go over [ˈgoʊ ˈoʊvər]
 112. powtarzać
  go over [ˈgoʊ ˈoʊvər]
 113. przejść
  go over [ˈgoʊ ˈoʊvər]
 114. przejść na
  go over to [ˈgoʊ ˈoʊvər tə]
 115. przejść obok
  go past [ˈgoʊ ˈpæst]
 116. minąć
  go past [ˈgoʊ ˈpæst]
 117. krążyć
  go round [ˈgoʊ ræʊnd]
 118. przejść przez
  go through [ˈgoʊ ˈθruː]
 119. iść na
  go to [ˈgoʊ tə]
 120. iść w parze
  go together [ˈgoʊ təˈgeðər]
 121. współgrać
  go together [ˈgoʊ təˈgeðər]
 122. iść na dno
  go under [ˈgoʊ ˈəndər]
 123. bankrutować
  go under [ˈgoʊ ˈəndər]
 124. stracić przytomność
  go under [ˈgoʊ ˈəndər]
 125. zatonąć
  go under [ˈgoʊ ˈəndər]
 126. pójść w górę
  go up [ˈgoʊ ˈəp]
 127. podejść
  go up [ˈgoʊ ˈəp]
 128. wzrastać
  go up [ˈgoʊ ˈəp]
 129. wyrastać
  go up [ˈgoʊ ˈəp]
 130. wznieść się
  go up [ˈgoʊ ˈəp]
 131. podejść do
  go up to [ˈgoʊ ˈəp tə]
 132. zgadzać się na
  go with [ˈgoʊ ˈwɪð]
 133. chodzić z kimś
  go with [ˈgoʊ ˈwɪð]
 134. obchodzić się bez
  go without [ˈgoʊ wɪˈðæʊt]
 135. odrastać
  grow back [ˈgroʊ ˈbæk]
 136. wyrastać z
  grow from [ˈgroʊ ˈfrəm]
 137. wyrosnąć na
  grow into [ˈgroʊ ˈɪntuː]
 138. narastać
  grow on [ˈgroʊ ˈɔn]
 139. wyrastać
  grow out [ˈgroʊ ˈæʊt]
 140. wyrastać z
  grow out of [ˈgroʊ ˈæʊt əv]
 141. wywodzić się z
  grow out of [ˈgroʊ ˈæʊt əv]
 142. zbliżyć się
  grow together [ˈgroʊ təˈgeðər]
 143. zrosnąć się
  grow together [ˈgroʊ təˈgeðər]
 144. dorosnąć
  grow up [ˈgroʊ ˈəp]
 145. dorastać
  grow up [ˈgroʊ ˈəp]
 146. wyrosnąć na
  grow up [ˈgroʊ ˈəp]
 147. wychować się na
  grow up on [ˈgroʊ ˈəp ˈɔn]
Author:
marko4
ID:
287790
Card Set:
B1 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G
Updated:
2014-11-02 08:03:58
Tags:
B1
Folders:
B1
Description:
B1 Phrasal Verbs G - Czasowniki Frazowe na literę G
Show Answers: