B2 Children and Toys - Dzieci i Zabawki

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. wychowywać
  bring up [ˈbrɪŋ ˈəp]
 2. wychowywać
  raise [reɪz]
 3. kołyska
  cradle [ˈkreɪdəl]
 4. łóżeczko dziecięce
  cot [kɒt]
 5. pieluszka jednorazowa
  disposable diaper [dɪˈspoʊzəbəl ˈdaɪpər]
 6. pielucha
  diaper [ˈdaɪpɚ]
 7. pieluszka wielokrotnego użytku
  reusable diaper [riːˈjuːzəbəl ˈdaɪpər]
 8. wózek spacerowy
  stroller [ˈstroʊlər]
 9. wózek dziecięcy
  pram [pɹæm]
 10. wanienka
  baby bath [ˈbeɪbiː ˈbæθ]
 11. śliniaczek
  bib [bɪb]
 12. smoczek
  dummy [ˈdʌmi]
 13. butelka do karmienia
  feeding bottle [ˈfiːdɪŋ ˈbɑtəl]
 14. smoczek na butelkę
  teat [tiːt]
 15. piłka plażowa
  beach ball [ˈbiːtʃ ˈbɔl]
 16. latawiec
  kite [kaɪt]
 17. grzechotka
  rattle [ˈrætəl]
 18. przewijać
  change [tʃeɪndʒ]
 19. pielucha
  nappy [ˈnæpi]
 20. pieluszka jednorazowa
  disposable nappy [dɪˈspoʊzəbəl ˈnæpiː]
 21. pieluszka wielokrotnego użytku
  reusable nappy [riːˈjuːzəbəl ˈnæpiː]
 22. wózek spacerowy
  pushchair [pushchair]
 23. łóżeczko dziecięce
  crib [kɹɪb]
 24. nocnik
  potty [ˈpɑtiː]
 25. pluszowa zabawka
  cuddly toy [ˈkədliː ˈtɔɪ]
 26. lalka
  doll [dɒl]
 27. puzzle
  jigsaw puzzle [ˈdʒɪgˌsɔ ˈpəzəl]
 28. domino
  dominoes [ˈdɒmɪnəʊz]
 29. jo-jo
  yo-yo [ˈjoʊjoʊ]
 30. kolejka
  train set [ˈtreɪn ˈset]
 31. miś pluszowy
  teddy bear [ˈtediː ˈber]
 32. koń na biegunach
  rocking horse [ˈrɑkɪŋ ˈhɔrs]
 33. brodzik dziecięcy
  paddling pool [ˈpædəlɪŋ ˈpuːl]
 34. balon
  balloon [bəˈluːn]
 35. karuzela
  roundabout [ˈræʊndəˌbæʊt]
 36. huśtawka
  swing [ˈswɪŋ]
 37. zamek z piasku
  sand castle [ˈsænd ˈkæsəl]
 38. zjeżdżalnia
  chute [ʃuːt]
 39. plac zabaw
  playground [playground]
 40. huśtawka podparta w środku
  seesaw [ˈsiːˌsɔ]
 41. pokój dziecięcy
  nursery [ˈnɝs(ə)ri]
 42. żłobek
  day nursery [ˈdeɪ ˈnərsriː]
 43. zabawka
  toy [tɔɪ]
 44. przedszkole
  kindergarden [kindergarden]
 45. dziecko
  baby [ˈbeɪbi]
 46. niemowlę
  infant [ˈɪn.fənt]
 47. noworodek
  newborn [newborn]
 48. dziecinny
  childish [ˈtʃaɪldɪʃ]
 49. dziecięcy
  childlike [ˈtʃaɪlˌlaɪk]
 50. dzieciak
  kid [ˈkɪd]
 51. niania
  nanny [ˈnæniː]
 52. opiekunka do dzieci
  babysitter [babysitter]
 53. opiekować się
  care [kɛə]
Author
ID
288244
Card Set
B2 Children and Toys - Dzieci i Zabawki
Description
B2 Children and Toys - Dzieci i Zabawki
Updated
Show Answers