B2 Healthy Lifestyle - Zdrowy Styl Życia

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. bieganie
  running [ˈrənɪŋ]
 2. biegać
  run [ɹʌn]
 3. ćwiczyć
  exercise [ˈɛk.sə.saɪz]
 4. jeździć na nartach
  ski [ski]
 5. ćwiczenie
  exercise [ˈɛk.sə.saɪz]
 6. spacerować
  walk [wɔːk]
 7. cholesterol
  cholesterol [kəˈlestəˌroʊl]
 8. medycyna niekonwencjonalna
  alternative medicine [ɔlˈtərnətɪv ˈmedəsən]
 9. akupunktura
  acupuncture [ˈæ.kju.ˌpʌŋk.ʧɝ]
 10. aromaterapia
  aromatherapy [əˌroʊməˈθerəpiː]
 11. ziołolecznictwo
  herbalism [ˈ(h)ərbəˌlɪzəm]
 12. homeopatia
  homeopathy [ˌho.mi.ˈɑ.pə.θi]
 13. medycyna ludowa
  folk medicine [ˈfoʊk ˈmedəsən]
 14. tłuszcze nasycone
  saturated fat [ˈsætʃəˌreɪtɪd ˈfæt]
 15. tłuszcze nienasycone
  unsaturated fat [unsaturated ˈfæt]
 16. kręgarstwo
  chiropractic [ˈkaɪrəˌpræktɪk]
 17. masaż
  massage [məˈsɑʒ]
 18. triglicerydy
  triglyceride [tɹʌɪˈɡlɪsəɹʌɪd]
 19. olejek eteryczny
  essential oil [ɪˈsenʃəl ˈɔɪl]
 20. substancja naturalna
  natural substance [ˈnætʃərəl ˈsəbstəns]
 21. zdrowy styl życia
  healthy lifestyle [ˈhelθiː ˈlaɪfˈstaɪl]
 22. dieta
  diet [ˈdaɪət]
 23. odżywianie
  nutrition [njuːˈtɹɪ.ʃən]
 24. zwyczaje żywieniowe
  dietary habits [ˈdaɪəˌteriː ˈhæbəts]
 25. minerał
  mineral [ˈmɪn.ɜː(ɹ).əl]
 26. węglowodany
  carbohydrates [carbohydrates]
 27. białko
  protein [ˈprəʊti.ɪn]
 28. slow food
  slow food [ˈsloʊ ˈfuːd]
 29. fast food
  fast food [ˈfæst ˈfuːd]
 30. rolnictwo ekologiczne
  organic farming [ɔrˈgænɪk ˈfɑrmɪŋ]
 31. niedożywienie
  malnutrition [ˌmælnʊˈtrɪʃən]
 32. zdrowa dieta
  healthy diet [ˈhelθiː ˈdaɪət]
 33. składnik odżywczy
  nutrient [ˈnjuː.tɹi.ənt]
 34. fitness
  fitness [ˈfɪtnəs]
 35. metabolizm
  metabolism [məˈtæbəˌlɪzəm]
 36. zmniejszyć ryzyko zawału
  reduce the risk of heart disease [rɪˈduːs ðə ˈrɪsk əv ˈhɑrt dɪˈziːz]
 37. choroba układu krążenia
  cardiovascular disease [cardiovascular dɪˈziːz]
 38. siedzący tryb życia
  sedentary lifestyle [ˈsedənˌteriː ˈlaɪfˈstaɪl]
 39. dobre samopoczucie
  well-being [ˈwelˈbiːɪŋ]
 40. prace domowe
  chores [ˈtʃɔrz]
 41. bieżnia
  treadmill [tɹɛd.mɪl]
 42. walking
  walking [ˈwɔkɪŋ]
 43. niskotłuszczowy
  low fat [ˈloʊ ˈfæt]
 44. kalorie
  calories [ˈkæləriːz]
 45. glukoza
  glucose [ˈgluːˌkoʊs]
 46. hormon szczęścia
  mood enhancer [ˈmuːd ɪnˈhænsər]
 47. błonnik pokarmowy
  dietary fiber [ˈdaɪəˌteriː ˈfaɪbər]
 48. podroby
  offal [ˈɒf.əl]
 49. blaszka miażdżycowa
  atheromatous plaque [atheromatous ˈplæk]
 50. wykluczyć
  exclude [ɪksˈkluːd]
 51. stres
  stress [stɹɛs]
 52. jeździć na rowerze
  cycle [ˈsaɪkəl]
 53. śmieciowe jedzenie
  junk food [ˈdʒəŋk ˈfuːd]
 54. przeciwutleniacz
  antioxidant [ˌæntiːˈɑksədənt]
 55. wegetarianizm
  vegetarianism [vegetarianism]
Author:
marko4
ID:
288260
Card Set:
B2 Healthy Lifestyle - Zdrowy Styl Życia
Updated:
2014-11-05 18:25:24
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Healthy Lifestyle - Zdrowy Styl Życia
Show Answers: