Prøve 2

Home > Preview

The flashcards below were created by user AnneSkand on FreezingBlue Flashcards.


 1. Stamfunktion til 

 2. Stamfunktion til:
 3. Stamfunktion for:
 4. Stamfunktion til
 5. Stamfunktion til
 6. Afledet funktion af:
 7. Afledet funktion af:
 8. Afledet funktion af:
 9. Afledet funktion af:
 10. Afledet funktion af:
 11. Afledet funktion af:
 12. Afledet funktion af:
 13. Hvordan defineres differentialkvotienten  for funktionen  i tallet 
 14. Tangentligningen for tangenten til frafen for  i 
 15. Hvordan differentieres:
 16. Hvordan differentieres:
 17. Hvordan differentieres:
 18. Hvordan beregnes arealet af:
 19. Diskriminanten for et andengradspolynomium af formen:
 20. Toppunkt for et polynomium af formen:
 21. Rødder i et polynomium af formen:
 22. Kvadratsætning:

Card Set Information

Author:
AnneSkand
ID:
288445
Filename:
Prøve 2
Updated:
2014-11-10 18:35:10
Tags:
Differentialregning integralregning
Folders:

Description:
Til 2yMa prøve
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview