B2 Sporting Facilities - Pomieszczenia i Urządzenia Sportowe

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. strzałka
  dart [dɑːt]
 2. kij bilardowy
  cue [kjuː]
 3. lotka
  shuttlecock [ˈʃətəlˌkɑk]
 4. krążek hokejowy
  puck [pʌk]
 5. kręgiel
  pin [pɪn]
 6. oszczep
  javelin [ˈdʒævlən]
 7. płotek
  hurdle [ˈhɜːdəl]
 8. pałeczka
  baton [ˈbætɒn]
 9. drabinka
  wall bars [ˈwɔl ˈbɑrz]
 10. hantle
  dumbbells [ˈdəmˌbelz]
 11. wiązania
  binding [ˈbaɪndiŋ]
 12. koń gimnastyczny
  vaulting horse [ˈvɔltɪŋ ˈhɔrs]
 13. stok narciarski
  ski slope [ˈskiː ˈsloʊp]
 14. lodowisko
  rink [ɹɪŋk]
 15. ochraniacze
  pads [ˈpædz]
 16. trofeum
  trophy [ˈtroʊfiː]
 17. kostium kąpielowy
  swimsuit [ˈswɪmˌsuːt]
 18. czepek kąpielowy
  shower cap [ˈʃæʊr ˈkæp]
 19. akwalung
  aqualung [aqualung]
 20. okrążenie
  lap [læp]
 21. lotnia
  hang-glider [hang-glider]
 22. kijki narciarskie
  ski poles [ˈskiː ˈpoʊlz]
 23. trasa narciarska
  piste [pist]
 24. tor do kręgli
  bowling alley [ˈboʊlɪŋ ˈæliː]
 25. stół bilardowy
  pool table [ˈpuːl ˈteɪbəl]
 26. młot
  hammer [ˈhæm.ə(ɹ)]
 27. kajak
  canoe [kəˈnuː]
 28. wiosło
  oar [oʊr]
 29. pagaj
  paddle [ˈpædəl]
Author:
marko4
ID:
288478
Card Set:
B2 Sporting Facilities - Pomieszczenia i Urządzenia Sportowe
Updated:
2014-11-07 17:11:34
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Sporting Facilities - Pomieszczenia i Urządzenia Sportowe
Show Answers: