B2 Phrasal Verbs E - Czasowniki Frazowe na literę E

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. popuścić
  ease off [ˈiːz ˈɔf]
 2. zluzować
  ease off [ˈiːz ˈɔf]
 3. uspokoić się
  ease up [ˈiːz ˈəp]
 4. zniszczyć stopniowo
  eat away [ˈiːt əˈweɪ]
 5. jeść w domu
  eat in [ˈiːt ˈɪn]
 6. zużyć
  eat into [ˈiːt ˈɪntuː]
 7. jeść na mieście
  eat out [ˈiːt ˈæʊt]
 8. dojadać do końca
  eat up [ˈiːt ˈəp]
 9. zżerać
  eat up [ˈiːt ˈəp]
 10. zjadać
  eat up [ˈiːt ˈəp]
 11. niknąć
  ebb away [ˈeb əˈweɪ]
 12. sztukować
  eke out [ˈiːk ˈæʊt]
 13. rozpocząć
  embark on [ɪmˈbɑrk ˈɔn]
 14. rozpocząć
  embark upon [ɪmˈbɑrk əˈpɔn]
 15. opróżnić całkowicie
  empty out [ˈem(p)tiː ˈæʊt]
 16. opróżnić
  empty out [ˈem(p)tiː ˈæʊt]
 17. skutkować
  end in [ˈend ˈɪn]
 18. skończyć nieoczekiwanie
  end up [ˈend ˈəp]
 19. skończyć z
  end up with [ˈend ˈəp ˈwɪð]
 20. wziąć udział w
  enter for [ˈentər fər]
 21. wdawać się w
  enter into [ˈentər ˈɪntuː]
 22. wchodzić w
  enter into [ˈentər ˈɪntuː]
 23. przyglądać się komuś
  eye someone up [ˈaɪ someone ˈəp]
 24. namawiać
  egg on [ˈeg ˈɔn]
 25. wyrównać
  even out [ˈiːvən ˈæʊt]
 26. ujednolicić
  even out [ˈiːvən ˈæʊt]
Author:
marko4
ID:
288484
Card Set:
B2 Phrasal Verbs E - Czasowniki Frazowe na literę E
Updated:
2014-11-07 17:17:28
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Phrasal Verbs E - Czasowniki Frazowe na literę E
Show Answers: