B2 Phrasal Verbs K - Czasowniki Frazowe na literę K

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. mieć pod ręką
  keep around [ˈkiːp əˈræʊnd]
 2. nie poddawać się
  keep at [ˈkiːp ət]
 3. kontynuować
  keep at [ˈkiːp ət]
 4. trzymać z dala
  keep away [ˈkiːp əˈweɪ]
 5. przechowywać z dala
  keep away [ˈkiːp əˈweɪ]
 6. odsunąć się
  keep back [ˈkiːp ˈbæk]
 7. zachować bezpieczną odległość
  keep back [ˈkiːp ˈbæk]
 8. wycofać się
  keep back [ˈkiːp ˈbæk]
 9. nie zwymiotować
  keep down [ˈkiːp ˈdæʊn]
 10. powstrzymać sie od
  keep from [ˈkiːp ˈfrəm]
 11. trzymać
  keep in [ˈkiːp ˈɪn]
 12. przetrzymywać
  keep in [ˈkiːp ˈɪn]
 13. trzymać z dala
  keep off [ˈkiːp ˈɔf]
 14. nie dopuszczać
  keep off [ˈkiːp ˈɔf]
 15. nie deptać
  keep off [ˈkiːp ˈɔf]
 16. kontynuować
  keep on [ˈkiːp ˈɔn]
 17. nie wpuszczać
  keep out [ˈkiːp ˈæʊt]
 18. powstrzymywać od
  keep out [ˈkiːp ˈæʊt]
 19. trzymać się
  keep to [ˈkiːp tə]
 20. nie móc zasnąć
  keep up [ˈkiːp ˈəp]
 21. ciągnąć dalej
  keep up [ˈkiːp ˈəp]
 22. dotrzymać kroku
  keep up [ˈkiːp ˈəp]
 23. trzymać się przy tym
  keep up at it [ˈkiːp ˈəp ət ˈɪt]
 24. nadążać za
  keep up with [ˈkiːp ˈəp ˈwɪð]
 25. dotrzymywać kroku
  keep up with [ˈkiːp ˈəp ˈwɪð]
 26. wklepać
  key in [ˈkiː ˈɪn]
 27. wskazać na
  key in on [ˈkiː ˈɪn ˈɔn]
 28. skupiać się na
  key on [ˈkiː ˈɔn]
 29. rozpocząć się
  kick off [ˈkɪk ˈɔf]
 30. zainaugurować
  kick off [ˈkɪk ˈɔf]
 31. kopnąć w kalendarz
  kick off [ˈkɪk ˈɔf]
 32. rzucać się
  kick off [ˈkɪk ˈɔf]
 33. wykopać
  kick out [ˈkɪk ˈæʊt]
 34. wykopać na zbity pysk
  kick out [ˈkɪk ˈæʊt]
 35. wybić
  kill off [ˈkɪl ˈɔf]
 36. wymordować
  kill off [ˈkɪl ˈɔf]
 37. spadać
  kiss off [ˈkɪs ˈɔf]
 38. odwalić się
  kiss off [ˈkɪs ˈɔf]
 39. odrzucić
  kiss off [ˈkɪs ˈɔf]
 40. podlizywać się
  kiss up to [ˈkɪs ˈəp tə]
 41. spuścić cenę
  knock off [ˈnɑk ˈɔf]
 42. znokautować
  knock out [ˈnɑk ˈæʊt]
 43. zwalać z nóg
  knock out [ˈnɑk ˈæʊt]
 44. sprzedawać
  knock out [ˈnɑk ˈæʊt]
 45. wziąć się do roboty
  knuckle down [ˈnəkəl ˈdæʊn]
Author:
marko4
ID:
288490
Card Set:
B2 Phrasal Verbs K - Czasowniki Frazowe na literę K
Updated:
2014-11-07 17:19:27
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Phrasal Verbs K - Czasowniki Frazowe na literę K
Show Answers: