B2 Phrasal Verbs W - Czasowniki Frazowe na literę W

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. czekać bezczynnie
  wait about
 2. czekać bezczynnie
  wait around
 3. poczekać na końcu
  wait behind
 4. oczekiwać w domu
  wait in
 5. obsługiwać
  wait on
 6. przeczekać
  wait out
 7. czekać zanim się zaśnie
  wait up
 8. Poczekaj!
  Wait up!
 9. obsługiwać
  wait upon
 10. poczekać na
  wait upon
 11. poczekać na
  wait on
 12. obudzić się
  wake up
 13. wpadać w
  walk into
 14. wychodzić
  walk off
 15. iść dalej
  walk on
 16. wychodzić nagle
  walk out
 17. opuszczać kogoś
  walk out on
 18. odchodzić od
  walk out on
 19. podchodzić
  walk up
 20. chcieć zerwać
  want out
 21. rozgrzać się
  warm up
 22. słabnąć
  waste away
 23. uważać
  watch out
 24. być ostrożnym
  watch out
 25. uważać na
  watch out for
 26. czuwać nad
  watch over
 27. rozcieńczyć
  water down
 28. osłabiać
  water down
 29. zużyć się
  wear away
 30. osłabiać
  wear down
 31. zdeptać
  wear away
 32. przejść
  wear off
 33. ustępować
  wear off
 34. zużyć
  wear out
 35. zniszczyć
  wear out
 36. zdzierać
  wear out
 37. wtrącić się
  weigh in
 38. ważyć
  weigh in
 39. oszacować
  weigh up
 40. cisnąć się do oczu
  well up
 41. wybuchnąć
  well up
 42. zakorektorować
  white out
 43. zrelaksować się
  wind down
 44. zwijać interes
  wind down
 45. przewinąć
  wind on
 46. zlikwidować
  wind up
 47. napędzać stracha
  wind up
 48. nakręcić
  wind up
 49. zakończyć
  wind up
 50. zmądrzeć
  wise up
 51. doradzić
  word up
 52. rozładować się
  work off
 53. zrealizować
  work out
 54. zakończyć sie pomyślnie
  work out
 55. rozpracować
  work out
 56. napadać
  work over
 57. pobić
  work over
 58. powtarzać
  work over
 59. zbadać dokładnie
  work over
 60. rozwiązać problem
  work through
 61. zanotować
  write down
 62. zapisywać
  write down
 63. odpisać
  write back
 64. spisać na straty
  write off
 65. przepisać na czysto
  write up
 66. napisać sprawozdanie
  write up
Author:
marko4
ID:
288496
Card Set:
B2 Phrasal Verbs W - Czasowniki Frazowe na literę W
Updated:
2014-11-07 17:22:44
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Phrasal Verbs W - Czasowniki Frazowe na literę W
Show Answers: