B2 Weather and Climate - Pogoda i Klimat

The flashcards below were created by user marko4 on FreezingBlue Flashcards.

 1. blyskawica
  lightning [ˈlaɪt.nɪŋ]
 2. mroźny
  frosty [ˈfrɔstiː]
 3. ciśnienie atmosferyczne
  atmospheric pressure [ˌætməˈsfɪrɪk ˈpreʃər]
 4. ulewa
  downpour [daʊn.pɔː(ɹ)]
 5. susza
  drought [ˈdɹaʊt]
 6. porywy wiatru
  gusts of wind [ˈgəsts əv ˈwɪnd]
 7. zachmurzony
  overcast [ˈəʊvəˌkɑːst]
 8. tęcza
  rainbow [ˈreɪnbəʊ]
 9. ulewny deszcz
  torrential rain [tɔˈrenʃəl ˈreɪn]
 10. wichura
  gale [ɡeɪl]
 11. grad
  hail [heɪl]
 12. kropla deszczu
  raindrop [ˈreɪndrɒp]
 13. fala upałów
  heat wave [ˈhiːt ˈweɪv]
 14. średnia temperatura
  average temperature [ˈævrɪdʒ ˈtempəˌtʃʊr]
 15. cyklon
  cyclone [ˈsaɪˌkloʊn]
 16. sopel lodu
  icicle [ˈaɪsəkəl]
 17. chmura burzowa
  thundercloud [thundercloud]
 18. płatek śniegu
  snowflake [ˈsnəʊ.fleɪk]
 19. burza śnieżna
  snowstorm [ˈsnəʊstɔːm]
 20. mróz
  frost [frɒst]
 21. rozpogodzić się
  clear up [ˈklɪr ˈəp]
 22. wiać
  blow [bləʊ]
 23. walnąć piorunem
  strike by lightning [ˈstraɪk ˈbaɪ ˈlaɪtnɪŋ]
 24. mrożący
  freezing [ˈfɹiːz.ɪŋ]
 25. wietrzny
  blowy [ˈbloʊiː]
 26. zasypać śniegiem
  snow under [ˈsnoʊ ˈəndər]
 27. przymrozek
  ground frost [ˈgræʊnd ˈfrɔst]
 28. stopnie celsjusza
  degrees Celsius [dɪˈgriːz ˈselsiːəs]
Author:
marko4
ID:
288504
Card Set:
B2 Weather and Climate - Pogoda i Klimat
Updated:
2014-11-07 17:29:23
Tags:
B2
Folders:
B2
Description:
B2 Weather and Climate - Pogoda i Klimat
Show Answers: