Nuevo Ven 2 5.lekce

The flashcards below were created by user Luciepodesvova on FreezingBlue Flashcards.

 1. obvinit (z čeho)
  acusar de
 2. přizpůsobit se (čemu)
  adaptarse (a)
 3. zde posunout vpřed
  adelantar
 4. obdivovat
  admirar
 5. starosta
  el alcalde
 6. starostka
  la alcaldesa
 7. zde složit zkoušku, projít (u zkoušky)
  aprobar
 8. využít
  aprovechar
 9. opravit
  arreglar
 10. povýšit
  ascender (ie)
 11. posunout vzad
  atrasar
 12. snížit
  bajar
 13. žert, legrace
  la broma
 14. kastilština, španělština
  el castellano
 15. mozek
  el cerebro
 16. sci-fi
  la ciencia ficción
 17. začít
  comenzar (ie)
 18. dojít k závěru
  concluir (y)
 19. soutěž
  el concurso
 20. získat, dosáhnout
  conseguir (i)
 21. současný
  contemporáneo,-a
 22. změnit, proměnit
  convertir (ie-i)
 23. pozvánka, vypsání
  la convocatoria
 24. schopnost rozhodování
  la decisión
 25. trestný čin, delikt
  el delito
 26. použít, vysunout
  desplegar (ie)
 27. odhalit, objevit
  desvelar
 28. odtažitý
  distante
 29. dokumentární film
  el documental
 30. slyšet, dovědět se
  enterarse (de)
 31. mylný
  equivocado,-a
 32. mýlit sem, být na omylu
  estar equivocado,-a
 33. vesmírný, kosmický
  espacial
 34. spoutaný (pouty, želízky)
  esposado,-a
 35. pouta, želízka
  la esposas
 36. podvést
  estafar
 37. průzkumník
  el explorador
 38. strašidlo, duch
  el fantasma
 39. poslední termín
  la fecha límite
 40. podvod
  el fraude
 41. četnictvo
  la guardia civil
 42. nalézt
  hallar
 43. tráva
  la hierba
 44. Netrpělivost
  la impaciencia
 45. daň
  el impuesto
 46. dokonce
  incluso
 47. naivní, důvěřivý
  ingenuo
 48. podnikavost, iniciativa
  la iniciativa
 49. výzkum
  la investigación
 50. spravedlnost, justice
  la justicia
 51. zbavit se
  librarse (de)
 52. hotový, připravený
  listo
 53. (časně) ráno
  la madrugada
 54. pohyb, manévr
  la maniobra
 55. udržet
  mantener
 56. týkající se Marsu, marťansky
  marciano
 57. odejít
  marcharse
 58. trh s cennými papíry
  el mercado de divisas
 59. mýtus
  el mito
 60. jmenovat
  nombrar
 61. stavba, práce
  la obras
 62. příkaz, rozkaz
  la orden
 63. stát
  parar
 64. podobný (čemu)
  parecido
 65. majitel
  el patrón
 66. šutr
  el pedrusco
 67. dílek
  la pieza
 68. sportovní hala
  el polideportivo
 69. začít držet dietu
  ponerse a dieta
 70. tisk
  la prensa
 71. prezidentský úřad
  la presidencia
 72. příslib, naděje
  la promesa
 73. kořen
  la raíz
 74. na základě (čeho)
  a raíz de
 75. ujet, urazit (vzdálenost)
  recorrer
 76. mluvit (o), narážet (na)
  referirse a (ie-i)
 77. zbytek
  el resto
 78. vyplynout, být důsledkem (čeho)
  resultar
 79. jde o to, že...; takže
  resulta que
 80. smích
  la risa
 81. hornina
  la roca
 82. získat (řidičský průkaz)
  sacarse (el carné de conducir)
 83. pocit
  la sensación
 84. smysl
  el sentido
 85. snít, mít sny
  soňar (ue)
 86. povrch
  el suelo
 87. příloha
  el suplemento
 88. obávat se
  temer(se)
 89. pozemský
  terrestre
 90. titulek
  el titular
 91. ustálené spojení
  el tópico
 92. draho(cenný)
  valioso
 93. prodej, odbyt
  la venta
 94. závrať
  el vértigo
Author:
Luciepodesvova
ID:
289011
Card Set:
Nuevo Ven 2 5.lekce
Updated:
2015-01-06 17:19:13
Tags:
Slovíčka lekce Nuevo Ven česky
Folders:
Španělština
Description:
Nuevo Ven 2, 5.lekce, Česky
Show Answers: