fruits

The flashcards below were created by user benjih555 on FreezingBlue Flashcards.

 1. banana
  xiangjiao
 2. apple
  pingguo
 3. pear
  li
 4. lemon
  ningmeng
 5. watermelon
  xigua
 6. peach
  taozi
 7. honeydew
  hamiguo
 8. cherry
  yingtao
 9. pomegranate
  shiliu
 10. pinapple
  boluo/fengli
 11. grapes
  putao
 12. mango
  mangguo
 13. kiwi
  mihoutao/qiyiguo
 14. sour
  suan
 15. sweet
  tian
 16. bitter
  ku
 17. spicy
  la
 18. salty
  xian
 19. plain
  dan
 20. ripe
  shou
 21. not ripe
  sheng
 22. tastes like
  qilai
Author:
benjih555
ID:
289041
Card Set:
fruits
Updated:
2014-11-13 00:26:28
Tags:
chinese
Folders:

Description:
fruits in chinese
Show Answers: