Spanisch Verben Präsens

The flashcards below were created by user Xiya89 on FreezingBlue Flashcards.

 1. perder
  • e > ie
  • verlieren
 2. acertar
  e > ie

  erraten
 3. alentar
  e > ie

  ermutigen
 4. arrendar
  e > ie

  vermieten, leasen, (ver)pachten
 5. atravesar
  e > ie

  durchqueren
 6. calentar
  e > ie

  (er)wärmen
 7. cerrar
  e > ie

  (ab)schliessen
 8. comenzar
  e > ie

  beginnen
 9. confesar
  e > ie

  gestehen
 10. denegar
  e > ie

  verweigern
 11. desconcertar
  e > ie

  verwirren
 12. desenterrar
  e > ie

  ausgraben
 13. deshelar
  e > ie

  (auf)tauen
 14. desmembrar
  e > ie

  zerstückeln
 15. despertar
  e > ie

  (auf)wecken
 16. empezar
  e > ie

  anfangen
 17. encerrar
  e > ie

  einschliessen
 18. enterrar
  e > ie

  vergraben
 19. fregar
  e > ie

  reiben, wischen
 20. gobernar
  e > ie

  regieren
 21. helar
  e > ie

  gefrieren (lassen)
 22. manifestar
  e > ie

  zeigen
 23. mentar
  e > ie

  erwähnen
 24. negar
  e > ie

  verneinen
 25. nevar
  e > ie

  schneien
 26. regar
  e > ie

  giessen
 27. renegar
  e > ie

  verleugnen
 28. repensar
  e > ie

  durchdenken
 29. reventar
  e > ie

  platzen
 30. segar
  e > ie

  abschneiden
 31. sentar(se)
  e > ie

  (sich) setzen
 32. temblar
  e > ie

  zittern
 33. tentar
  e > ie

  versuchen
 34. tropezar
  e > ie

  stolpern
 35. ascender
  e > ie

  hinaufgehen
 36. atender
  e > ie

  beachten
 37. defender
  e > ie

  verteidigen
 38. desatender
  e > ie

  nicht beachten
 39. descender
  e > ie

  (her)absteigen
 40. distender
  e > ie

  dehnen
 41. encender
  e > ie

  (an)zünden
 42. entender
  e > ie

  verstehen
 43. extender
  e > ie

  ausbreiten
 44. heder
  e > ie

  stinken
 45. adherir(se)
  e > ie

  haften
 46. advertir
  e > ie

  warnen
 47. arrepentirse
  e > ie

  bereuen
 48. concernir
  e > ie

  betreffen
 49. conferir
  e > ie

  erörtern
 50. consentir
  e > ie

  gestatten
 51. convertir
  e > ie

  umwandeln
 52. diferir
  e > ie

  abweichen
 53. digerir
  e > ie

  verdauen
 54. disentir
  e > ie

  nicht einig sein
 55. discernir
  e > ie

  unterscheiden
 56. divertir
  e > ie

  amüsieren
 57. herir
  e > ie

  verletzen
 58. inferir
  e > ie

  folgern
 59. ingerir
  e > ie

  einnehmen
 60. inferir
  e > ie

  sich einmischen
 61. invertir
  e > ie

  investieren
 62. mentir
  e > ie

  lügen
 63. preferir
  e > ie

  vorziehen
 64. referir
  e > ie

  berichten
 65. sentir
  e > ie

  fühlen, bedauern
 66. transferir
  e > ie

  verschieben
 67. adquirir
  i > ie

  erwerben
 68. inquirir
  i > ie

  untersuchen
 69. readquirir
  i > ie

  wieder erwerben
 70. jugar
  u > ue

  spielen
 71. dormir
  o > ue

  schlafen
 72. acordarse
  o > ue

  sich erinnern
 73. acostarse
  o > ue

  sich hinlegen
 74. almorzar
  o > ue

  mittagessen
 75. apostar
  o > ue

  wetten
 76. aprobar
  o > ue

  billigen
 77. colgar
  o > ue

  aufhängen
 78. contar
  o > ue

  (er)zählen
 79. costar
  o > ue

  kosten
 80. comprobar
  o > ue

  kontrollieren
 81. consolar
  o > ue

  trösten
 82. demostrar
  o > ue

  darlegen
 83. desolar
  o > ue

  verwüsten
 84. desaprobar
  o > ue

  missbilligen
 85. encontrar
  o > ue

  finden
 86. forzar
  o > ue

  (er)zwingen
 87. mostrar
  o > ue

  (vor)zeigen
 88. probar
  o > ue

  beweisen, probieren
 89. recordar
  o > ue

  sich erinnern
 90. renovar
  o > ue

  erneuern
 91. soltar
  o > ue

  loslassen
 92. sonar
  o > ue

  klingeln
 93. soñar
  o > ue

  träumen
 94. trocar
  o > ue

  tauschen
 95. volar
  o > ue

  fliegen
 96. absolver
  o > ue

  freisprechen
 97. devolver
  o > ue

  zurückgeben
 98. disolver
  o > ue

  auflösen
 99. doler
  o > ue

  schmerzen
 100. envolver
  o > ue

  einpacken
 101. llover
  o > ue

  regnen
 102. morder
  o > ue

  beissen
 103. mover
  o > ue

  bewegen
 104. poder
  o > ue

  können
 105. remover
  o > ue

  entfernen
 106. resolver
  o > ue

  klären
 107. revolver
  o > ue

  umrühren
 108. volver
  o > ue

  umkehren
 109. morir
  o > ue

  sterben
 110. pedir
  e > i

  verlangen
 111. competir
  e > i

  wetteifern
 112. despedir
  e > i

  entlassen
 113. desvestir
  e > i

  ausziehen
 114. expedir
  e > i

  versenden
 115. gemir
  e > i

  seufzen
 116. impedir
  e > i

  hindern
 117. investir
  e > i

  investieren
 118. medir
  e > i

  messen
 119. repetir
  e > i

  wiederholen
 120. revestir
  e > i

  verkleiden
 121. servir
  e > i

  dienen, servieren
 122. vestirse
  e > i

  sich anziehen
 123. reír
  eír > í

  lachen
 124. desleír
  eír > í

  auflösen
 125. engreírse
  eír > í

  angeben
 126. freír
  eír > í

  braten
 127. sofreír
  eír > í

  leicht anbraten
 128. sonreír
  eír > í

  lächeln
 129. confiar
  i > í

  vertrauen
 130. enviar
  i > í

  schicken
 131. espiar
  i > í

  spionieren
 132. esquiar
  i > í

  Ski fahren
 133. fiar(se)
  i > í

  vertrauen
 134. fotografiar
  i > í

  fotografieren
 135. guiar
  i > í

  führen
 136. resfriarse
  i > í

  sich erkälten
 137. vaciar
  i > í

  (aus)leeren
 138. variar
  i > í

  variieren
 139. prohibir
  i > í

  verbieten
 140. actuar
  u > ú

  handeln
 141. acentuar
  u > ú

  betonen
 142. continuar
  u > ú

  fortsetzen
 143. efectuar
  u > ú

  bewirken
 144. evaluar
  u > ú

  bewerten
 145. fluctuar
  u > ú

  schwanken
 146. graduarse
  u > ú

  graduieren
 147. habituarse
  u > ú

  sich gewöhnen
 148. insinuar
  u > ú

  andeuten
 149. puntuar
  u > ú

  benoten
 150. tatuar
  u > ú

  tätowieren
 151. reunir
  u > ú

  vereinigen
 152. concluir
  uir > uy

  ableiten
 153. constituir
  uir > uy

  bilden
 154. construir
  uir > uy

  bauen
 155. contribuir
  uir > uy

  beitragen
 156. destruir
  uir > uy

  zerstören
 157. distibuir
  uir > uy

  verteilen
 158. excluir
  uir > uy

  ausschliessen
 159. fluir
  uir > uy

  fliessen
 160. huir
  uir > uy

  fliehen
 161. incluir
  uir > uy

  einschliessen
 162. influir
  uir > uy

  beeinflussen
 163. instituir
  uir > uy

  einrichten
 164. instruir
  uir > uy

  lehren
 165. intuir
  uir > uy

  vorahnen
 166. prostituir
  uir > uy

  prostituieren
 167. sustituir
  uir > uy

  ersetzen
 168. argüir
  güir > guy

  argumentieren
 169. abstenerse
  e > ie + -ner > ngo

  sich enthalten
 170. atenerse
  e > ie + -ner > ngo

  sich halten an
 171. contener
  e > ie + -ner > ngo

  enthalten
 172. detener
  e > ie + -ner > ngo

  festnehmen
 173. entretener
  e > ie + -ner > ngo

  festnehmen
 174. mantener
  e > ie + -ner > ngo

  (unter)halten
 175. obtener
  e > ie + -ner > ngo

  erhalten
 176. retener
  e > ie + -ner > ngo

  zurückhalten
 177. sostener
  e > ie + -ner > ngo

  stützen
 178. contravenir (de)
  e > ie + -nir > ngo

  verstossen (gegen)
 179. convenirse (en)
  sich einigen (über)
 180. convenir (en)
  e > ie + -nir > ngo

  etw vereinbaren, verabreden

  sich einig werden
 181. devenir
  e > ie + -nir > ngo

  geschehen
 182. intervenir
  e > ie + -nir > ngo

  eingreifen
 183. subvenir
  e > ie + -nir > ngo

  unterstützen
 184. decir
  e > ie + -cir > go

  sagen
 185. contradecir
  e > ie + -cir > go

  widersprechen
 186. desdecir
  e > ie + -cir > go

  widersprechen
 187. maldecir
  e > ie + -cir > go

  verfluchen
 188. predecir
  e > ie + -cir > go

  voraussagen
 189. elegir
  e > i + -gir > jo

  (aus)wählen
 190. colegir
  e > i + -gir > jo

  etw zusammenbringen
 191. corregir
  e > i + -gir > jo

  verbessern
 192. reelegir
  e > i + -gir > jo

  wieder wählen
 193. regir
  e > i + -gir > jo

  regieren
 194. seguir
  e > i + -guir > go

  folgen
 195. conseguir
  e > i + -guir > go

  erlangen
 196. perseguir
  e > i + -guir > go

  verfolgen
 197. proseguir
  e > i + -guir > go

  weitermachen
 198. erguir
  e > i + -guir > go

  aufrichten

  (irgo, irgues, irgue, erguimos, irguen)
 199. caber
  1. Person Singular

  quepo

  (hinein)passen
 200. saber
  1. Person Singular  wissen
 201. poner
  1. Person Singular

  pongo

  stellen
 202. valer
  1. Person Singular

  valgo

  wert sein
 203. salir
  1. Person Singular

  salgo

  fortgehen/ausgehen
 204. hacer
  1. Person Singular

  hago

  machen
 205. satisfacer
  1. Person Singular

  satisfago

  befriedigen
 206. caer
  1. Person Singular

  caigo

  (herunter)fallen, (hin)fallen
 207. traer
  1. Person Singular

  traigo

  (her)bringen
 208. conocer
  1. Person Singular -cer > zco

  kennen (lernen)
 209. agradecer
  1. Person Singular -cer > zco

  danken
 210. crecer
  1. Person Singular -cer > zco

  (an)wachsen
 211. fallecer
  1. Person Singular -cer > zco

  sterben
 212. merecer
  1. Person Singular -cer > zco

  verdienen
 213. nacer
  1. Person Singular -cer > zco

  geboren werden
 214. obedecer
  1. Person Singular -cer > zco

  gehorchen
 215. ofrecer
  1. Person Singular -cer > zco

  anbieten
 216. parecer
  1. Person Singular -cer > zco

  (er)scheinen
 217. permanecer
  1. Person Singular -cer > zco

  bleiben
 218. placer
  1. Person Singular -cer > zco

  gefallen
 219. reconocer
  1. Person Singular -cer > zco

  erkennen
 220. conducir
  1. Person Singular -cir > zco

  führen
 221. deducir
  1. Person Singular -cir > zco

  ableiten
 222. introducir
  1. Person Singular -cir > zco

  einführen
 223. lucir
  1. Person Singular -cir > zco

  leuchten
 224. producir
  1. Person Singular -cir > zco

  produzieren
 225. reducir
  1. Person Singular -cir > zco

  reduzieren
 226. reproducir
  1. Person Singular -cir > zco

  reproduzieren
 227. seducir
  1. Person Singular -cir > zco

  verführen
 228. traducir
  1. Person Singular -cir > zco

  übersetzen
 229. coger
  -ger > jo

  nehmen
 230. converger
  -ger > jo

  konvergieren
 231. emerger
  -ger > jo

  auftauchen
 232. escoger algo / a alguien
  -ger > jo

  jmdn/etw auswählen, ausersehen
 233. proteger
  -ger > jo

  (be)schützen
 234. recoger
  -ger > jo

  einsammeln
 235. sobrecoger
  -ger > jo

  überraschen
 236. dirigir
  gir > jo

  leiten, führen
 237. erigir
  gir > jo

  errichten
 238. exigir
  gir > jo

  fordern
 239. fingir
  gir > jo

  vortäuschen
 240. mugir
  gir > jo

  brüllen
 241. restringir
  gir > jo

  einschränken
 242. urgir
  gir > jo

  eilen
 243. pasar
  vorbeigehen, vorübergehen, passieren
 244. deber + inf
  müssen, sollen
 245. quedar
  (übrig)bleiben, verbleiben, noch vorhanden sein
 246. llevar algo / a alguien
  etw / jmdn mitbringen
 247. llevar algo (negocio, etc.)
  etw betreiben
 248. llevar algo (tiempo)
  etw brauchen
 249. llevar algo (sombrero, gorra, etc)
  etw aufhaben
 250. llevar algo (ropa)
  etw anhaben
 251. dejar de + inf
  aufhören etw zu tun
 252. dejar
  etw (stehen)lassen, verlassen, aufgeben
 253. tratar (con cuidado, afectuosamente, respetuosamente) con algo/alguien
  mit jmdm. (vorsichtig, liebevoll, rücksichtslos) umgehen
 254. tratar algo
  etw behandeln, versuchen, mit etw verfahren
 255. esperar
  hoffen, (er)warten
 256. existir
  existieren
 257. entrar
  hineingehen
 258. ocurrir
  vorkommen, passieren
 259. recibir
  etw.(von jmdm.) bekommen,

  etw. kriegen, beziehen, entgegennehmen
 260. terminar
  beenden
 261. permitir
  erlauben
 262. necesitar
  brauchen
 263. resultar
  • gelingen, erfolgen,
  • sich als (falsch, erfolgreich, ... ) erweisen
  • jmdm. gelingt es, etw. zu tun
 264. presentar a alguien
  jmdn vorstellen, vorzeigen, präsentieren
 265. presentar algo
  etw vorlegen, vorweisen, zeigen
 266. crear
  to create, to make
 267. considerar
  berücksichtigen, in Betracht ziehen
 268. acabar
  beenden
 269. ganar
  gewinnen, siegen, erwerben, erlangen, verdienen (Geld)
 270. formar
  etw (aus)bilden, formen, aufbauen
 271. partir
  abreisen, aufbrechen, losgehen, abfahren (Zug, etc.)
 272. aceptar
  akzeptieren, annehmen
 273. comprender
  verstehen
 274. lograr
  erreichen, erlangen, schaffen, gewinnen (Preis)
 275. correr
  rennen
 276. ayudar
  helfen
 277. gustar a alguien
  gefallen, zusagen, schmecken
 278. cumplir (con) algo
  etw befriedigen, erfüllen, gut mache

  etw nachkommen (Pflichten)
 279. levantar
  (an)heben, aufheben, aufstellen, erhöhen
 280. intentar
  etw versuchen, beabsichtigen, vorhaben
 281. usar
  benutzen, gebrauchen
 282. decidir algo
  etw beschliessen, entscheiden, festlegen, bestimmen
 283. olvidar
  vergessen
 284. ocupar
  okkupieren, belegen, besetzen
 285. suceder
  geschehen, passieren, vorfallen
 286. fijar
  festlegen, befestigen, anbringen, festmachen
 287. aprender
  lernen
 288. subir
  ansteigen, hinaufsteigen, hochgehen, steigen (Preise, etc.)
 289. evitar
  etw (ver)meiden, umgehen
 290. interesar
  interessieren
 291. echar algo
  etw hinwerfen, von sich geben, hinlegen, wegwerfen
 292. responder
  entgegnen, erwidern
 293. sufrir
  (er)leiden, ertragen, durchleben
 294. importar
  importieren, von Bedeutung sein
 295. observar
  beobachten
 296. imaginar
  vermuten, sich ausdenken
 297. desarrollar
  etw entwickeln, ausführen, weiterentwickeln
 298. señalar algo
  etw angeben (nennen), markieren, signalisieren
 299. preparar
  etw vorbereiten
 300. faltar
  fehlen, ausbleiben, ausstehen
 301. acompañar
  begleiten
 302. desear
  wünschen, beabsichtigen, begehren
 303. enseñar algo a alguien
  jmdn unterrichten, lehren
 304. vender
  verkaufen
 305. representar algo / a alguien
  jmdn/etw darstellen, vertreten, abbilden, repräsentieren
 306. representar algo
  etw aufführen (Theater)
 307. mandar
  befehlen, bestimmen, gebieten

  (ab)schicken
 308. asegurar
  (ver)sichern, befestigen
 309. guardar
  aufbewahren, aufheben

  behüten, beachen
 310. iniciar algo
  etw starten, beginnen, einleiten
 311. bajar de algo
  aus etw aussteigen (Auto, Bus, etc)
 312. bajar
  sinken, herunterlassen
 313. notar
  feststellen, (be)merken, notieren
 314. meter algo en algo
  etw in etw hineinlegen, hineinschieben, hineinstecken
 315. pretender algo
  behaupten, beabsichtigen, anstreben, wollen
 316. cortar
  schneiden
 317. corresponderse con alguien
  mit jmdm korrespondieren
 318. corresponder a algo
  etw erwidern (Grosszügigkeit etc)
 319. corresponder con algo
  etw entsprechen,

  mit etw übereinstimmen
 320. aprovechar
  • von Nutzen sein,
  • etw (aus)nutzen,
  • Nutzen bringen
 321. apoyar algo / a alguien
  jmdn/etw stützen (fig)

  unterstützen
 322. aumentar
  vergrössern, erhöhen, steigern
 323. abandonar algo / a alguien
  • jmdn/etw verlassen / im Stich lassen,
  • etw aufgeben (Hoffnung)
 324. expresar
  etw ausdrücken, artikulieren, äussern
 325. quitar
  abmachen, abnehmen, wegnehmen
 326. conservar
  bewahren, erhalten, haltbar machen
 327. depender de algo/alguien
  von jmdm/etw abhängen/abhängig sein
 328. compartir
  teilen, gemeinsam nutzen
 329. consistir en
  aus/in etw bestehen, auf etw beruhen, sich auf etw gründen
 330. funcionar
  funktionieren, gehen
 331. insistir en algo
  auf etw bestehen
 332. anunciar
  etw ankündigen, verkündigen, bekannt geben
 333. comentar
  kommentieren
 334. participar en algo
  sich an etwas beteiligen, bei etw mitmachen
 335. salvar
  (er)retten, zurücklegen (Distanz), überwinden (Hindernis)
 336. escapar
  entkommen, entwischen, weglaufen
 337. tirar algo
  etwas (weg)schmeissen, wegwerfen
 338. contestar a alguien
  jmdm antworten
 339. contestar algo
  etw beantworten
 340. contestar
  zurückschreiben
 341. preocuparse por algo/alguien
 342. sich um jemanden/etw Sorge machen
 343. preocuparse de algo/alguien
 344. sich um jemanden/etw kümmern
 345. preocupar a alguien
  jmdm Sorge machen

  jmdn beschäftigen/beunruhigen
 346. prestar
  (aus)leihen
Author:
Xiya89
ID:
289410
Card Set:
Spanisch Verben Präsens
Updated:
2014-12-11 22:10:13
Tags:
Spanish verbs present
Folders:

Description:
Spaanische Verben - Deutsch, Präsens
Show Answers: