2 x Sarah

Home > Preview

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.


 1. Hvad er en enhedstrekant?
  En retvinklet trekant, med hypotenusen 1.
 2. Hvad er cos(v) defineret som?
  Længden af vinkel v's hosliggende katete.
 3. Hvad betyder det at to trekanter er ligedannede?
  Vinklerne i trekanterne er ens.
 4. Hvad kaldes siden c også?
  Hypotenusen
 5. Hvad er sin(v) defineret som?
  Længden af vinkel v's modstående katete.

Card Set Information

Author:
Anonymous
ID:
289429
Filename:
2 x Sarah
Updated:
2014-11-17 08:52:26
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
Trigonometri
Show Answers:

What would you like to do?

Home > Flashcards > Print Preview