Anna, Emma, Julie

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Hvad er en enhedstrekant?
  En trekant hvor hypotenusen er 1
 2. Hvordan er cosinus defineret i enhedstrekant?
  som længden af vinkel v's hosliggende katete
 3. Hvordan er sinus defineret i en enhedstrekant?
  som som længden af vinkel v's modstående katete
 4. Hvor er tangens defineret i en enhedstrekant?
  tan(v)=sin(v)/cos(v)
 5. Hvad betyder trigonometri?
  Trigon betyder trekant. Metri betyder 'at måle'. 'At måle trekanter'
 6. Hvad betyder det at to trekanter er ligedannede?
  At vinklerne i de to trekanter er de samme
 7. Hvad kaldes siden c også?
  Hypotenusen
Author:
Anonymous
ID:
289434
Card Set:
Anna, Emma, Julie
Updated:
2014-11-17 08:55:28
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
Trigonometri
Show Answers: