Trigonometri MED Christian og Jonas :)

The flashcards below were created by user Anonymous on FreezingBlue Flashcards.

 1. Cos(v) bruges til?
  Beregne længden af den hosliggene katete i enheds trekanten.
 2. Sinus(v) bruges til?
  Beregne længden af den modstående katete i enheds trekanten.
 3. Tan(v) bruges til?
  Beregne længden hypotenusen i enheds trekanten.
 4. Cos, Sin og Tan inverted bruges til?
  Beregne vinklen A også kaldt v.
 5. Hvordan lydder sætning 3.2.1? angiv to eksempler, hvis muligt alle tre.
  cos(A) = b/c

  sin(A) = a/c

  tan(A) = a/b
Author:
Anonymous
ID:
289436
Card Set:
Trigonometri MED Christian og Jonas :)
Updated:
2014-11-17 08:55:33
Tags:
1zMA
Folders:

Description:
De gode spørgsmål...
Show Answers: